Kalkulačka nemocenské v roce 2019

Zaměstnanci mají nárok v případě pracovní neschopnosti od 15. dne pracovní neschopnosti na nemocenskou. Nemocenskou nevyplácí zaměstnavatel, ale místně příslušná OSSZ (Okresní správa sociálního zabezpečení). V naší kalkulačce si můžete vypočítat měsíční nemocenskou v roce 2019 v závislosti na dosahovaném příjmu.

Rozhodujícím vstupním údajem pro výpočet měsíční nemocenské je průměrná mzda za uplynulých 12 měsíců.

Výpočet

Redukce

Neredukovaný denní vyměřovací základ 1233 Kč

První redukční hranice (do 1090 Kč, z 90 %) 981 Kč

Druhá redukční hranice (od 1090 Kč do 1635 Kč, z 60 %) 86 Kč

Třetí redukční hranice (od 1635 Kč do 3270 Kč, z 30 %) 0 Kč

Redukovaný denní vyměřovací základ 1067 Kč

Výsledek

Denní nemocenská v prvních 16 dnech 641 Kč

Denní nemocenská v dalších 30 dnech 705 Kč

Denní nemocenská v dalších dnech 769 Kč

Nemocenská celkem 32 175 Kč

Praktické

Populární na Dům financí