Sociální pojištění a promlčecí lhůta

štítky Pojištění Právo čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Osoby bez zdanitelných příjmů si nemusí sociální pojištění platit, potom však musí počítat s tím, že se jím dané období nehodnotí pro důchodové účely a v budoucnu mohou mít problém s přiznáním starobního důchodu. Zaměstnavatelé a OSVČ s dluhy na pojistném mají malou naději na promlčení těchto dluhů.

Osoby samostatně výdělečně činné odvádí na sociálním pojištění 29,2 % z vyměřovacího základu. Zaměstnavatelé platí za zaměstnance na sociálním pojištění 24,8 % z hrubé mzdy zaměstnance a zaměstnanci odvádí na sociálním pojištění (včetně nemocenského pojištění) 7,1 % z hrubé mzdy. Za výpočet a odvod sociálního pojištění ze zaměstnání je zodpovědný zaměstnavatel.

Promlčecí lhůta je desetiletá

Osoby samostatně výdělečně činné ve finančních problémech často přestávají platit mezi prvními platbami sociální a zdravotní pojištění. Neplacení povinného pojistné však v budoucnu přináší nepříjemnosti. Spoléhat se na promlčení závazků na sociálním pojištění přitom nelze. Promlčecí lhůta u sociálního pojištění je desetiletá.

  • Dle § 18 zákona č. 589/1992 Sb. se právo předepsat dlužné pojistné promlčuje za 10 let ode den splatnosti. Byl-li přitom proveden úkon ke zjištění výše pojistného nebo jeho vyměření, plyne nová promlčecí lhůta ode dne, kdy se o tom plátce pojistného dozvěděl.
  • Právo vymáhat pojistné se promlčuje za 10 let od právní moci platebního výměru, jímž bylo vyměřeno, přičemž promlčecí doba neběží u soudu a po dobu provádění exekuce na peněžitá plnění exekučním správním orgánem.

Doba pojištění hraje důležitou roli

Bez získání minimální doby pojištění nemůže být přiznán starobní důchod ani invalidní důchod. S ohledem na budoucí důchodové nároky je pro osoby bez zdanitelných příjmů vhodná účast na dobrovolném důchodovém pojištění. Minimální doba pojištění pro přiznání starobního důchodu v posledních letech stoupala, aktuálně je nutné při přiznání řádného starobního důchodu získat minimální dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let. Od října letošního roku se zvyšuje minimální doba pojištění z 35 let na 40 let pro přiznání předčasného důchodu.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí