Poradna: Zaměstnání na dvě dohody a dopočet zdravotního pojištění

štítky Pojištění Poradna Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Jitka: Pracuji na dvě dohody o pracovní činnosti u dvou různých zaměstnavatelů. U každého zaměstnavatele mám odměnu nižší než minimální mzdu. V součtu však odměny z obou dohod jsou vyšší než minimální mzda. Z obou zaměstnání je mi však prováděn dopočet při výpočtu zdravotního pojištění a v součtu tak platím více než 4,5 % z hrubých odměn. Je nějaké řešení?

Za každého zaměstnance musí zdravotní pojišťovna v letošním roce obdržet alespoň 2552 Kč, tedy 13,5 % z minimální mzdy stanované pro práci na plný úvazek. U zaměstnanců pracujících na pracovní dohody nebo zkrácený úvazek s hrubou měsíční odměnou nebo hrubou měsíční mzdou nižší než 18900 Kč se provádí dopočet do minima, pokud nejsou současně státními pojištěnci nebo není odvedeno minimum z jiného zaměstnání nebo z podnikání.

Dopočet platí zaměstnanec

Zaměstnavatel platí na zdravotním pojištění vždy 9 % z hrubé mzdy zaměstnance, celý dopočet do částky 2552 Kč jde tedy na vrub zaměstnance, který má v takovém případě vyšší efektivní sazbu zdravotního pojištění než ostatní zaměstnanci. Standardní sazba zdravotního pojištění placeného zaměstnancem činí 4,5 %.

Spolupráce obou zaměstnavatelů

Ve Vašem případě se jedná o specifickou situaci, kdy je nutná spolupráce obou zaměstnavatelů, aby se neprováděl dopočet do minima. Aby každý zaměstnavatel odváděl pojistné ze skutečné hrubé odměny, tak je nutné aby spolu oba zaměstnavatelé komunikovali a měli navzájem pro případnou kontrolu doklady, že v každém měsíci byl u Vás dodržen minimální vyměřovací základ (v roce 2024 ve výši 18900 Kč).

Měsíční doklady

Pro každý měsíc musí mít tedy oba zaměstnavatelé potřebné mzdové doklady, ze kterých bude vyplývat, že Vaše souhrnná odměna z obou zaměstnání v každém daném měsíci činí alespoň 18900 Kč, v takovém případě se dopočet do minima provádět nebude. Jestliže tedy nesplňujete žádnou z podmínek pro zařazení do kategorie státních pojištěnců, tak je nutná součinnost Vašich dvou zaměstnavatelů. Musíte tedy vstoupit v jednání s oběma zaměstnavateli.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí