Jak vysoká je mateřská v roce 2024?

štítky Mateřská Pojištění čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Nárok na mateřskou, která se pobírá 28 týdnů nebo 37 týdnů při vícečetném porodu, vzniká pouze při splnění zákonných podmínek. Kdo bude mít v roce 2024 nárok na mateřskou? Jak vysoká bude mateřská v roce 2024?

Zákonnými podmínkami pro přiznání mateřské (peněžité podpory v mateřství) je nástup na mateřskou během zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském pojištění a získání minimální doby pojištění, která činí 270 dní v posledních dvou letech. Nárok na mateřskou vzniká i v případě nástupu na mateřskou v zákonné 180denní ochranné lhůtě po skončení zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském pojištění.

Praktický příklad

Slečně Kateřině skončilo zaměstnání na dobu určitou dne 31. 12. 2023. Slečna Kateřina nastoupí na mateřskou v květnu 2024. Slečna Kateřina tedy nastoupí na mateřskou v ochranné lhůtě a splní podmínku minimální doby pojištění, takže bude mít na mateřskou nárok, přestože aktuálně není zaměstnaná.

Výpočet mateřské v roce 2024

Mateřská, stejně jako ostatní nemocenské dávky, se vypočítává z denního vyměřovacího základu, kterým je zpravidla rozhodný příjem v předchozích 12 kalendářních měsících. Denní vyměřovací základ se při výpočtu redukuje. V roce 2024 se redukuje následovně: do první redukčních hranice ve výši 1466 Kč se započítává ze 100 %, ve druhé redukční hranici (od 1466 Kč do 2199 Kč) se započítává z 60 % a ve třetí redukční hranici (od 2199 Kč do 4397 Kč) se započítává z 30 %. Denní mateřská následně činí 70 % z redukovaného denního vyměřovacího základu.

TIP: Kalkulačka mateřské v roce 2024

Praktický příklad

Slečna Hana má průměrnou mzdu ve výši 37520 Kč. Jak vysokou bude mít měsíční mateřskou? Neredukovaný denní vyměřovací základ činí 1233,53 Kč (37520 Kč × 12 měsíců/365 dní)

  • Z první redukční hranice se započítá 1234 Kč, ze druhé a ze třetí redukční hranici se nezapočítává nic.
  • Redukovaný denní vyměřovací základ je tedy 1234 Kč.
  • Denní mateřská je tedy 864 Kč (1234 Kč × 70 %, zaokrouhleno na koruny nahoru) a měsíční mateřská je 25920 Kč (864 Kč × 30 dní). Slečna Hana tedy dostane měsíční mateřskou v částce 25920 Kč.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí