Daňový bonus v roce 2024

štítky Daně Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Někteří zaměstnanci s dětmi neplatí žádnou daň z příjmu a ještě peníze od státu dostávají formou daňového bonusu. Kdy vzniká nárok na daňový bonus? Jaká pravidla platí pro uplatňování daňového bonusu v roce 2024? Jak vysoký může být daňový bonus v roce 2024?

Nárok na daňový bonus vzniká v případě, že uplatňované daňové zvýhodnění na děti je vyšší než vypočtená daň z příjmu. Částka daňového bonusu je následně ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním na děti a vypočtenou daní z příjmu. O daňový bonus má zaměstnanec vyšší svoji čistou mzdu, kterou dostává od zaměstnavatele na bankovní účet. Zatímco daň z příjmu může být tedy nulová a ještě lze čerpat daňový bonus, tak sociální, zdravotní a nemocenské pojištění se z hrubé mzdy z pracovní smlouvy odvádí vždy.

Praktický příklad

Paní Helena má hrubou mzdu 29500 Kč a uplatňuje při výpočtu čisté měsíční mzdy daňové zvýhodnění ve výši 3127 Kč (1267 Kč na první dítě a 1860 Kč na druhé dítě). Vypočtená daň z příjmu po odečtu slevy na poplatníka činí 1855 Kč (29500 Kč × 15 % – sleva na poplatníka 2570 Kč). Paní Helena má nárok na daňový bonus ve výši 1272 Kč (3127 Kč – 1855 Kč), o který bude mít vyšší čistou mzdu.

Roční daňový bonus

Za celý kalendářní rok 2024 bude možné uplatnit v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání roční daňový bonus, pokud vlastní rozhodné příjmy ze zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti budou alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy, tedy ve výši 113400 Kč. Zaměstnanci, kteří obdrží během roku měsíční daňové bonusy, kteří nebudou mít nárok na roční daňový bonus za celý rok 2024, obdržené měsíční daňové bonusy nevrací.

TIP: Kalkulačka čisté mzdy v roce 2024

Nárok na měsíční daňový bonus

Zaměstnanci bude v roce 2024 vznikat nárok na měsíční daňový bonus, jestliže bude mít hrubou měsíční mzdu alespoň ve výši poloviny minimální mzdy, tedy v částce 9450 Kč. V případě, že má zaměstnanec hrubou měsíční mzdu nad uvedený limit, tak může daňový bonus čerpat i v případě práce na zkrácený úvazek nebo některou z pracovních dohod.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí