S odběratelem je možné domluvit i krátké splatnosti faktur

štítek Právo přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Zejména pro drobné živnostníky je velmi důležité inkasovat peníze za provedenou službu co nejdříve. Ideálně ihned, což při vystavení faktury rozhodně není běžné. Jaké jsou lhůty splatnosti u faktur?

Pro vystavení faktury je nutné mít nějaký podklad, pro vyšší částky ideálně smlouvu. U nižších částek to může být objednávka. Termín splatnosti faktury lze předem domluvit a v takových případech může být splatnost faktury např. i pouze týden. V praxi však záleží, kdo je konečným příjemcem služby. Pokud OSVČ vykonává své činnosti pro nějakou větší firmu, potom i při sebelepší vůli je velmi komplikované pro odběratele dostát velmi krátké lhůtě splatnosti, neboť ve všech společnostech mají vlastní interní schvalovací postupy pro proplacení faktury.

Zákonná úprava

Splatnost faktur je upravena v § 1963 občanského zákoníku. Dle této právní úpravy přitom platí, že je-li obsahem vzájemného závazku podnikatelů dodat zboží nebo službu za úplatu, tak je cena splatná, aniž je zapotřebí výzvy k placení, do 30 dnů ode dne, kdy byla předmětná faktura doručena. V případě, že není splatnost faktury vzájemně dohodnuta, potom je nutné vycházet z této zákonné úpravy. Většina drobných živnostníků však pochopitelně požaduje dřívější úhradu faktur a to i případně zálohových faktur. Dle zákoníku práce navíc platí, že sjednat dobu splatnosti delší než 60 dnů lze jenom tehdy, když to není vůči věřiteli hrubě nespravedlivé.

Prověřování zákazníků

Zkušení živnostníci si své zákazníky prověřují, zejména u vyšších plateb a případně požadují i zálohové faktury. Samostatná činnost totiž nekončí samotným vystavením faktury, ale až její úhradou a naprostá většina OSVČ se během své kariéry setkala se situací, kdy jim není faktura řádně a včas uhrazena. Neplacení faktur lze snížit prevencí, tj. referencemi na nové zákazníky, prověřením odběratelů, zálohovými platbami a i sjednáním kratších lhůt splatnosti.

Petr Gola

Další články k tématu Fakturace

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí