Neplátce DPH a faktura

štítek Daně přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

V praxi faktury vystavují nejenom OSVČ, které jsou plátci daně z přidané hodnoty ale i OSVČ, které nejsou plátci DPH. V těchto případech se však forma faktury výrazně liší.

Drobní živnostníci jako neplátci DPH mají pochopitelně jednodušší administrativu a nižší nároky jsou kladeny i na náležitosti faktury. Do faktury se uvádí jméno a sídlo, IČO a odkaz na zápis v registru (zpravidla živnostenský rejstřík). Samozřejmostí je bankovní spojení a variabilní symbol.

Žádnou zmínku o DPH

Neplátci DPH vystavují pouze „fakturu“, v názvu tedy neuvádí žádný odkaz na daňový doklad. Na faktuře se rozhodně neuvádí DUZP (datum uskutečnění zdanitelného plnění) a žádná zmínka o DPH. U fakturované částky se uvádí pouze příslušná suma. Vhodné je pro jednoznačnost uvést i větu „Jsem neplátce DPH“.

Důvod fakturace

I neplátci DPH však uvádí důvod fakturace, vhodné je s odkazem na objednávku, smlouvu nebo předávací protokol. I neplátci DPH mají číselnou řadu faktur. Základní náležitosti faktury dodržují i OSVČ, které si plní daňové povinnosti formou měsíční paušální daně nebo OSVČ uplatňující výdajový paušál.

Pro daně je rozhodující skutečný příjem

Neplátci DPH v praxi velmi zpravidla používají výdajový paušál nebo vedou daňovou evidenci. Pro výpočet daňových příjmů je rozhodující inkaso peněz na účet od 1. ledna do 31. prosince. Rozhoduje faktický příjem na účet a nikoliv datum vystavení faktury.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí