Poradna: V podnikání se mi tolik nedaří, mohu platit zálohy později?

štítek Poradna přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Michal: V podnikání se mi v letošním roce daří méně než v loňském roce. Je nějaká možnost, jak třeba platit zálohy na zdravotním pojištění později?

Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být vždy placeny měsíční zálohy. Měsíční částka zdravotního pojištění přitom závisí na dosaženém zisku v minulém roce a nová záloha se platí od odevzdání přehledu. V roce 2023 činí minimální měsíční záloha 2722 Kč. Splatnost každé měsíční zálohy je do 8. dne následujícího měsíce.

Nelze platit později

I když jste na tom v podnikání finančně hůře, tak nemůžete splatnost měsíčních záloh posunout. Zdravotní pojištění je povinnou daní a měsíční zálohy musí být vždy placeny. Právě zaplacené zálohy během roku se odečtou od vypočteného ročního zdravotního pojištění. Po odevzdání přehledu za příslušný rok, tak vznikne buď nárok na přeplatek nebo nedoplatek.

Snížení záloh

Dle dotazu předpokládám, že platíte vyšší než minimální měsíční zálohy na zdravotní pojištění. V takovém případě je možností, jak si dočasně snížit měsíční výdaje, požádat si o snížení měsíčních záloh. Nárok vzniká, jestliže průměrný měsíční hrubý zisk (příjem ponížený o výdaje) poklesl od 1. ledna do předcházejícího měsíce od měsíce podání alespoň o jednu třetinu oproti průměrnému hrubému měsíčnímu zisku za uplynulý rok. Vždy však musí být placena alespoň výše uvedená minimální měsíční záloha, platit méně na měsíčním zdravotním pojištění není možné.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí