Faktura plátce DPH

štítek Daně čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Podnikatelé a živnostníci, kteří jsou plátci DPH, mají povinnost vystavovat faktury za vykonané služby v souladu se zákonem o DPH. Kdo se musí povinně registrovat k DPH?

 • Osoby samostatně výdělečně činné, které splňují některou ze zákonných podmínek, se stávají plátcem DPH ze zákona. Jestliže je tedy některá z těchto podmínek splněna, tak se nelze této zákonné povinnosti vyhnout. V praxi nejčastějším důvodem je překročení stanoveného obratu.

Obratový limit

Dle § 6 zákona o DPH č. 235/2004 se plátcem DPH stane osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12 bezprostředně po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 2 milióny korun, přičemž plátcem se stává od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat.

Náležitosti daňového dokladu

Vydaná faktura plátcem DPH se stává daňovým dokladem a musí tak splňovat náležitosti daňového dokladu uvedené v § 29 zákona o DPH. V těchto případech musí faktura obsahovat:

 • a) označení osoby, která uskutečňuje plnění
 • b) daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění
 • c) označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje
 • d) daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje
 • e) evidenční číslo daňového dokladu
 • f) rozsah a předmět plnění
 • g) den vystavení daňového dokladu
 • h) den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění vznikla povinnost ke dni přijetí úplaty přiznat daň nebo přiznat plnění, pokud se liší ode dne vystavení daňového dokladu
 • i) jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně
 • j) základ daně
 • k) sazbu daně
 • l) výši daně, tato daň se uvádí v české měně

Administrativa plátce je výrazně vyšší

Vzhledem k tomu, že plátci DPH mají mnohem více daňových a administrativních povinností, tak pro podnikatelské prostředí je rozhodně přínosné, že obratový limit se od letošního roku zvýšil právě na dva milióny korun. Do konce roku 2022 byl totiž obratový limit od jeho stanovení legislativou stále milión korun.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí