Rodný list a registrace u zdravotní pojišťovny

štítky Pojištění Praktické tipy Právo čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Rodný list je prvním dokladem narozeného miminka, který za něj musí vyřídit jeho rodiče. Na základě obdrženého rodného listu následně registrují dítě u příslušné zdravotní pojišťovny. Co je potřeba k vyřízení rodného listu?

Příslušné matrice oznamuje narození dítěte nemocnice, kde se dítě narodilo. Zpravidla otec dítěte, neboť matka je ještě s dítětem v nemocnici, se tedy dostaví na matriční úřad a doloží příslušné doklady, aby mohl být rodný list vydán. Nejjednodušší je situace v případě uzavřeného manželství, kdy stačí doložit originál nebo ověřenou kopii oddacího listu a platný občanský průkaz rodiče, který rodný list vyřizuje a souhlasné prohlášení rodičů o jméně.

Dítě narozené mimo manželství

V případě, že se dítě narodilo mimo uzavřené manželství, tak je nutné doložit mimo výše uvedené i souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství (případně rozhodnutí soudu) a rodné listy matky a otce dítěte.

Žádné poplatky

Vyřízení rodného listu je bez finančních poplatků. Rodný list je potřeba důkladně schovat, neboť bude dětem mladším 15 let např. podkladem pro vydání pasu nebo založení bankovní účtu. Dále je rodný list nutným dokladem k registraci k povinnému zdravotnímu pojištění. Rodné listy bývají v praxi vyhotovovány velmi rychle, během několika dní, zákonná lhůtě je 30 dní od obdržení všech patřičných dokladů.

Novorozenec a zdravotní pojištění

Každý občan s trvalým pobytem na území České republiky musí být pojištěn u některé ze sedmi zdravotních pojišťoven působících na trhu. Tedy i novorozenci. Ze zákona se stávají novorozenci pojištěnci u zdravotní pojišťovny, kde je pojištěna jejich matka v den porodu. Novorozence musí rodiče přihlásit k příslušné zdravotní pojišťovně do 8 dní. K přihlášení k veřejnému zdravotnímu pojištění je nutné předložit právě rodný list. V případě, že se do 8 dní příslušný rodný list od matričního úřadu neobdrží, tak je nutné přihlásit novorozence co nejrychleji po obdržení rodného listu. V praxi se však rodný list dostává velmi rychle a nebývá problém stihnout vše vyřídit v zákonné 8denní lhůtě.

Petr Gola

Další články k tématu Jak na doklady

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí