Vyřízení občanského průkazu

štítky Praktické tipy Právo čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Občané starší 15 let s trvalým pobytem v České republice mají povinnost mít občanský průkaz. Občanský průkaz přitom neobdrží automaticky, ale je nutné si o něj požádat, nejčastěji na obecním úřadu s rozšířenou působností (lze i u ministerstva vnitra).

Občanský průkaz není vydáván trvale, ale na 10 let. Před skončením platnosti občanského průkazu je tedy nutné si zažádat znovu, ideálně tak měsíc dopředu, aby v den žádosti byl starý občanský průkaz ještě platný. Údaje uváděné v občanském průkazu jsou definovány v § 5 zákona o občanských průkazech 269/2021 Sb. Kromě základních údajů jako jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu je zde i fotografie a podpis.

Jednoduché vyřízení

Vzhledem k rezervačním systémům na jednotlivých obcích s rozšířenou působností je podání žádosti o vydání občanského průkazu jednoduché. Stačí se v příslušném informačním systému objednat na stanovený den a hodinu a dostavit se na obecní úřad. Mladiství žádající o první občanský průkaz předkládají originál, popřípadě ověřenou kopii rodného listu. Fotografie pro účely občanského průkazu se pořizuje na místě. Kdo si žádá o nový občanský průkaz, předkládá starý občanský průkaz. Po obdržení nového občanského průkazu je nutné odevzdat starý občanský průkaz, který je následně znehodnocen.

Standardní žádost je bezplatná

Pro vyhotovení občanského průkazu běží 30denní lhůta od podání žádosti. Zpravidla žadatel obdrží SMS, že si již může občanský průkaz vyzvednout. V klasické zákonné lhůtě je vydání občanského průkazu bez poplatku. Platí se pouze za zrychlené vydání občanského průkazu, a sice 500 Kč za vydání do 24 hodin (lze převzít pouze u Ministerstva vnitra) a 250 Kč za vydání do 5 dní, pokud je žádost podána u obce s rozšířenou působností. Zrychlené vyřízení občanského průkazu v praxi využívají zejména občané, kteří starý občanský průkaz ztratili nebo jim byl odcizen. Před vyřízením nového občanského průkazu je v těchto případech nutné oznámit ztrátu či odcizení starého.

Petr Gola

Další články k tématu Jak na doklady

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí