Rodinné podnikání a institut spolupracující manželky

štítek Daně přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Pokud jeden z manželů vykonává samostatnou výdělečnou činnost, tak může být druhý z manželů jeho spolupracující osobou. V některých případech to může přinášet úsporu na dani z příjmu a sociálním pojištění.

Podmínky spolupracujícího manžela (manželku) jsou uvedeny v § 13 zákona o dani z příjmu. Pokud se jeden z manželů stane spolupracující osobu, tak je rovněž osobou samostatně výdělečně činnou se všemi povinnostmi ohledně placení daně z příjmu, sociálního a zdravotního pojištění. Na spolupracující manželku (manžela) je možné převést příjmy a výdaje, tak, aby podíl příjmů a výdajů nebyl vyšší než 50 % a současně musí platit, že částka příjmů nesmí převyšovat výdaje o více než 45000 Kč za každý započatý měsíc spolupráce.

Kdy rodina díky spolupráci ušetří?

V případě, že pro druhého z manželů je spolupráce vedlejší samostatnou výdělečnou činností, potom v souhrnu rodinná pokladna ušetří na sociálním pojištění, pokud je převeden hrubý zisk do limitu. V případě výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se totiž sociální pojištění neplatí, když je hrubý zisk do zákonného limitu pro neplacení. Za celý rok 2023 se sociální pojištění z vedlejší samostatné výdělečné činnosti neplatí, když je hrubý zisk 96777 Kč a méně. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje.

Nelze uplatnit slevu na manželku

V případě, že manželé uplatňují režim spolupráce, potom nelze uplatnit daňovou slevu na manželku. Vzhledem k tomu, že dle zákoníku práce nemůže pracovně právní vztah vzniknout mezi manžely, tak je spolupráce možností, jak mohou danou činnost vykonávat společně.

Petr Gola

Další články k tématu Manželství a finance

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí