Kdo zdaní příjem z nájmu?

štítek Daně přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

V případě, že manželům plynou příjmy z nájmu nemovitosti, kterou vlastní v režimu společného jmění manželů, tak si mohou manželé optimalizovat daňovou povinnost nebo alespoň zjednodušit daňové starosti.

Příjem z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu zdaňuje jeden z manželů, přičemž manželé mají právo volby. V případě, že jeden z manželů nevyčerpá pro své vlastní aktivní příjmy (ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti) všechny daňové slevy a daňové odpočty, na které má nárok, potom volbou, kdo bude zdaňovat příjem z nájmu, rodina ušetří na platbě daně z příjmu fyzických osob.

Nižší administrativa

Občané s příjmy z nájmu se až na výjimky nevyhnou podání daňového přiznání. Zaměstnanci s příjmy z nájmu nemohou tedy požádat svého zaměstnavatele o roční zúčtování daně a sami si musí vyplnit daňové přiznání. K vyplnění daňového přiznání potřebují od zaměstnavatele potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti za daný rok.

Praktický příklad

Manželé Zelení mají za rok 2023 hrubý zisk z nájmu ve výši 100000 Kč. Oba manželé vyčerpají všechny daňové slevy a daňové odpočty pro výpočet daně z příjmu u svých hlavních příjmů. Z finančního hlediska je tedy jedno, kdo bude příjem z nájmu zdaňovat. Vzhledem k tomu, že paní Helena je zaměstnankyní a pan Roman podnikatelem, tak je však volba jasná. Příjem z nájmu bude zdaňovat pan Roman, který musí podávat daňové přiznání kvůli příjmům ze samostatné výdělečné činnosti. Z důvodu tohoto rozhodnutí může paní Helena požádat svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně a nemusí si sama podávat daňové přiznání.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí