U zdravotního pojištění není limit pro platbu

štítky Pojištění Právo Zaměstnání přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Všichni zaměstnanci platí ze své hrubé mzdy zdravotní pojištění. Zdravotní pojištění se navíc odvádí i z velmi nadstandardních mezd. Pro platbu zdravotního pojištění není zaveden žádný maximální limit.

Zaměstnanci odvádí na zdravotním pojištění 4,5 % ze své hrubé mzdy a zaměstnavatelé dále platí za zaměstnance na zdravotním pojištění 9 % z hrubé mzdy. Při práci pro více zaměstnavatelů současně se zdravotní pojištění platí z každého zaměstnání. Při výpočtu zdravotního pojištění se neuplatňují žádné slevy nebo odpočty. Zdravotní pojištění se platí i ze zkráceného úvazku. Výjimkou pro neplacení zdravotního pojištění jsou pouze pracovní dohody do limitu. Z dohody o provedení práce se neplatí zdravotní pojištění, jestliže měsíční odměna činí 10000 Kč a méně a z dohody o pracovní činnosti se neplatí zdravotní pojištění, když je měsíční odměna 3999 Kč a méně.

Není zaveden maximální vyměřovací základ

Sociální pojištění se platí pouze do dosažení maximálního vyměřovacího základu. Jakmile dosáhne zaměstnanec během roku maximálního vyměřovacího základu, tak již zdravotní pojištění neplatí ani zaměstnanec ani zaměstnavatel. Naposledy se tedy sociální pojištění zaplatí v měsíci, kdy je stropu dosaženo. Pro celý rok 2023 činí maximální vyměřovací základ u sociálního pojištění 1935552 Kč. U zdravotního pojištění však žádný maximální vyměřovací základ stanoven není. Zdravotní pojištění se platí z libovolně vysoké hrubé mzdy. U velmi nadstandardních příjmů se tedy platí více na zdravotním pojištění než na sociálním pojištění.

Zdravotní pojištění neslouží k výpočtu nemocenské

Systém zdravotního pojištění je založen zejména na principu solidarity. Vybrané zdravotní pojištění slouží k financování zdravotní péče, kterou někteří občané čerpají více a jiné méně. Nikdo však neví, kdy bude zdravotní péči potřebovat. Měsíčně vybrané zdravotní pojištění tedy nemá žádný vliv na případnou nemocenskou, jejíž částka je závislá na platbách na sociálním pojištění.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí