Zdravotní pojištění z průměrné a minimální mzdy

štítky Pojištění Zaměstnání přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

V roce 2023 činí minimální mzda 17300 Kč a průměrné mzda za první čtvrtletí letošního roku činí 41265 Kč. Jak vysoké je zdravotní pojištění u těchto mezd? Proč můžeme nazvat zdravotní pojištění rovnou daní?

Zaměstnanci pracujícímu za minimální mzdu je na zdravotním pojištění z hrubé mzdy sraženo 779 Kč (17300 Kč × 4,5 %) a dalších 1557 Kč (17300 Kč × 9 %) za něj zaplatí zaměstnavatel.

Zaměstnanci pracujícímu za průměrnou mzdu je na zdravotním pojištění z hrubé mzdy sraženo 1857 Kč (41265 Kč × 4,5 %) a dalších 3714 Kč (41265 Kč × 9 %) za něj zaplatí zaměstnavatel. V procentním vyjádření tedy zaplatí oba zaměstnanci stejně. Efektivní sazba zdravotního pojištění je stejně vysoká pro podprůměrnou mzdu, průměrnou mzdu i nadprůměrnou mzdu.

Rodinná situace nerozhoduje

Na výpočet zdravotního pojištění nemá vliv rodinná, osobní ani majetková situace. Dva zaměstnanci se stejně vysokou hrubou mzdou zaplatí na zdravotním pojištění stejnou částku, přestože jeden z nich vychovává dvě děti.

Nemůže vzniknout přeplatek

Zatímco na dani z příjmu fyzických osob může vzniknout přeplatek, který zaměstnanci obdrží po provedeném ročním zúčtování, tak na zdravotním pojištění nikoliv. Důvodem pro daňový přeplatek je např. uplatnění daňových odpočtů za celý rok, práce po část roku, delší nemoc nebo odchod do důchodu během roku. Na zdravotním pojištění nemohou mít zaměstnanci za uplynulý rok přeplatek. Povinnost platby zdravotního pojištění je splněna měsíční úhradou, za kterou je zodpovědný zaměstnavatel.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí