OSVČ platí zdravotní pojištění vždy

štítky Daně Pojištění přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

V některých případech nemusí osoby samostatně výdělečně činné platit daň z příjmu a při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti ani sociální pojištění. Zdravotní pojištění platí OSVČ vždy, i při zisku v jednotkách tisícikorun.

Osoby samostatně výdělečně činné vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost platí během roku zálohy na zdravotní pojištění, které se následně odečtou od ročního zdravotního pojištění a vznikne přeplatek nebo nedoplatek na zdravotním pojištění. Zdravotní pojištění se vypočítává z vyměřovacího základu a sazba činí 13,5 %.

Hlavní činnost a vyměřovací základ

Skutečným vyměřovacím základem je polovina daňového základu. Když je skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, potom musí být za rok zdravotní pojištění vypočteno právě z minimálního vyměřovacího základu. Pro celý rok 2023 činí minimální vyměřovací základ 241944 Kč. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti po celý rok 2023 činí roční zdravotní pojištění minimálně 32663 Kč (241944 Kč × 13,5 %).

Praktický příklad

Pan Šimon je OSVČ a za rok 2023 dosáhne hrubého zisku 600000 Kč, skutečný vyměřovací základ je 300000 Kč a je vyšší než minimální vyměřovací základ. Roční zdravotní pojištění se vypočítá z částky 300000 Kč a činí 40500 Kč (300000 Kč × 13,5 %). OSVČ mající skutečný vyměřovací základ vyšší než minimální vyměřovací základ se nemohou rozhodnout, že budou platit z minima. Pan Šimon musí dodržet skutečný vyměřovací základ.

Vedlejší činnost a skutečný vyměřovací základ

Osoby samostatně výdělečně činné, které vykonávají vedlejší činnost (např. studenti, penzisté, podnikající zaměstnanci) nemusí dodržet minimální vyměřovací základ. Roční zdravotní pojištění se vypočítá vždy ze skutečného vyměřovacího základu. Při nižším zisku se tedy zaplatí z vedlejší samostatné výdělečné činnosti méně na zdravotním pojištění než při identickém zisku a výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí