Daňová úspora při daňovém paušálu v příkladu

štítek Daně čtení na 2 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Některým OSVČ přináší daňový paušál zajímavou finanční úsporu na ročních daňových platbách. Podívejme se v praktickém příkladu, kolik lze ušetřit na daních v roce 2022.

Při splnění zákonných podmínek je účast na daňovém paušálu dobrovolná. OSVČ uvažující o daňovém paušálu by si tedy měly dobře promyslet a propočítat, zdali této legislativním možnosti využijí či nikoliv. Rozhodnutí je individuální. V praktickém příkladu si ukážeme situaci, kdy je daňový paušál správnou volbou.

Praktický příklad

Živnostnice Iveta bude mít za rok 2022 roční příjem ze samostatné výdělečné činnosti 950000 Kč, a výdaje uplatňuje 60% výdajovým paušálem. Při výpočtu daňové povinnosti uplatňuje pouze základní slevu na poplatníka. Kolik zaplatí na dani z příjmu, sociálním pojištění a zdravotním pojištění dohromady při uplatnění ročního daňového paušálu a kolik v případě, že bude počítat daňové povinnosti standardním způsobem (při využití ročního výdajového paušálu)?

a) Daňový paušál Měsíční daňový paušál v roce 2022 bude činit 5994 Kč, za celý rok by tedy při využití daňového paušálu zaplatila paní Iveta na všech daňových platbách 71928 Kč.

b) Klasický způsob V případě uplatnění 60% výdajového paušálu by byl roční daňový základ 380000 Kč (950000 Kč – (950000 Kč × 60 %).

  • Daň z příjmu by činila 26160 Kč (380000 Kč × 15 % – sleva na poplatníka ve výši 30840 Kč).
  • Skutečný vyměřovací základ pro výpočet sociálního pojištění by činil 190000 Kč, roční sociální pojištění by tedy bylo 55480 Kč (190000 Kč × 29,2 %)
  • Skutečný vyměřovací základ pro výpočet zdravotního pojištění 190000 Kč by byl nižší než minimální vyměřovací základ 233466 Kč, proto by se zdravotní pojištění počítalo z minimálního vyměřovacího základu a činilo by 31518 Kč (233466 Kč × 13,5 %). Celkové daňové platby ve druhé variantě 113158 Kč (26160 Kč + 55480 Kč + 31518 Kč).

Volbou daňového paušálu si paní Iveta citelně sníží povinnou daňovou administrativu, a ještě ušetří na daňových platbách 41230 Kč (113158 Kč – 71928 Kč).

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP