Jaký dopad má účast na paušální dani na důchod?

štítky Daně Penze Pojištění přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

OSVČ, které vstoupily do režimu paušální daně, jsou na tom s ohledem na výpočet starobního důchodu lépe než OSVČ platící pouze minimální zálohy na sociálním pojištění.

Osoby samostatně výdělečně činné vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost musí vždy platit měsíční zálohy na sociální pojištění. Vždy alespoň v minimální výši, a to i v případě ztrátové činnosti.

Důchod dle výše zálohy

Dvěma základními vstupními údaji pro výpočet starobního důchodu jsou získaná doba pojištění a osobní vyměřovací základ. Čím vyšší doba pojištění a osobní vyměřovací základ, tím vyšší měsíční starobní důchod. Osobním vyměřovacím základem je průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2021 se hodnotí příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2020. V roce 2022 potom příjmy v letech 1986 až 2021.

Vyměřovací základy OSVČ

U OSVČ se osobní vyměřovací základ počítá z ročních vyměřovacích základů, kterými jsou částky, ze kterých bylo zaplaceno roční sociální pojištění. Při platbě minimálního sociálního pojištění po celý rok 2021 činí roční vyměřovací základ 106332 Kč, což odpovídá hrubé měsíční mzdě 8861 Kč. OSVČ v režimu paušální daně po celý rok 2021 mají roční vyměřovací základ o 15 % vyšší, což odpovídá hrubé měsíční mzdě ve výši 10191 Kč.

Vyměřovací základ v roce 2022

Platba paušální daně se každoročně zvyšuje v závislosti na zvyšování minimálních plateb na povinném pojistném. V roce 2022 je v měsíční platbě paušální daně zahrnuta i měsíční platba na sociálním pojištění ve výši 3267 Kč (1,15krát minimální měsíční záloha ve výši 2841 Kč), což odpovídá hrubé měsíční mzdě ve výši 11187 Kč.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí