Důchod OSVČ při neplacení nemocenského pojištění

štítky Penze Pojištění přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Účast na nemocenském pojištění je pro osoby samostatně výdělečně činné dobrovolná. Jaký dopad má neplacení nemocenského pojištění na státní dávky či důchod?

Osoby samostatně výdělečně činné vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost musí vždy platit povinné sociální (důchodové) pojištění, a to i v případě zisku pouze v jednotkách tisícikorun. OSVČ neplatící povinné sociální pojištění musí počítat se sankcemi, odhlásit se ze systému sociálního pojištění není možné.

Dobrovolné nemocenské pojištění

Zatímco platba sociálního (důchodového) pojištění je povinná, platba dobrovolného nemocenského pojištění nikoliv. Většina OSVČ si v praxi dobrovolné nemocenské pojištění neplatí. Případná neúčast na dobrovolném nemocenském pojištění nemá samozřejmě žádný vliv na výpočet státního důchodu, ať už starobního nebo invalidního. Výši státního důchodu OSVČ ovlivňují pouze platby na povinném sociálním (důchodovém) pojištění.

Není nárok na nemocenské dávky

OSVČ, které si neplatí dobrovolné nemocenské pojištění, musí počítat s tím, že nebudou mít nárok na nemocenské dávky, např. nemocenskou, mateřskou, otcovskou. OSVČ by si tedy měly důkladně promyslet, zdali si budou hradit dobrovolné nemocenské pojištění, zejména např. podnikatelky plánující rodinu. Pokud totiž nevzniká nárok na mateřskou, tak se pobírá rodičovský příspěvek ihned od narození dítěte. OSVČ mající nárok na mateřskou pobírají nejdříve mateřskou a teprve po uplynutí podpůrčí doby rodičovský příspěvek. Na výši rodičovského příspěvku přitom nemá vliv, zdali náležela mateřská nebo nikoliv.

Podnikání k zaměstnání

Někteří zaměstnanci si přivydělávají výkonem vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Ze zaměstnání na standardní pracovní smlouvu jsou vždy nemocensky pojištěni a mají tedy nárok např. na nemocenskou, mateřskou nebo otcovskou z titulu zaměstnání.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí