Nižší zdravotní pojištění pro OSVČ za rok 2020

štítky Daně Koronavirus Pojištění čtení na 2 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Všechny OSVČ, které vykonávaly alespoň po část loňského roku samostatnou činnost, musí odevzdat své zdravotní pojišťovně přehled o příjmech a výdajích za uplynulý rok. O kolik zaplatí na zdravotním pojištění méně?

OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost platí během roku měsíční zálohy na zdravotním pojištění, vždy do 8. dne následujícího měsíce. Výše měsíční zálohy závisí na dosaženém zisku v minulém roce, vždy však musí být při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti placena alespoň minimální měsíční záloha. V přehledu o příjmech a výdajích za příslušný rok se následně vypočte roční zdravotní pojištění, od kterého se odečtou právě zaplacené zálohy a případný nedoplatek se uhradí do 8. dní od odevzdání přehledu o příjmech a výdejích. Pokud vyjde přeplatek, tak ho lze použít na úhradu dalších záloh nebo si ho nechat poslat na účet.

Prominuté zdravotní pojištění za rok 2020

Jednou z vládních pomocí OSVČ z důvodu epidemie koronaviru bylo prominutí zdravotního pojištění za měsíce březen až srpen v minimální výši, tj. v částce 2352 Kč. V přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020 se vypočte zdravotní pojištění za celý rok 2020. Od této částky se odečtou nejenom skutečně zaplacené zálohy během roku 2020, ale rovněž i prominuté zdravotní pojištění. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti po celý rok 2020 tedy v částce 14112 Kč.

Praktický příklad

Paní Hana vykonávala po celý rok 2020 hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Hrubý zisk (tj. příjem ponížený o výdaje) činí 469000 Kč. Na zálohách zaplatila paní Hana 15720 Kč.

  • Skutečný vyměřovací základ (234500 Kč), tj. polovina daňového základu, je vyšší než minimální vyměřovací základ (209010 Kč), a proto se bude roční zdravotní pojištění počítat ze skutečného vyměřovacího základu.
  • Roční zdravotní pojištění činí 13,5 % z vyměřovacího základu, což je 31658 Kč (269000 Kč × 13,5 %).
  • Na zálohách zaplatila paní Hana během roku 15720 Kč. Prominuté zdravotní pojištění je 14112 Kč. Nedoplatek paní na zdravotní pojištění za rok 2020 činí 1826 Kč (31658 Kč – 15720 Kč – 14112 Kč).

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí