Výplata důchodu na poštu není zadarmo

štítky Penze Účty přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Příjemci státního důchodu si mohou vybrat, zdali chtějí dostávat každý měsíc důchod na účet nebo si ho vybírat na poště. Druhá varianta je nejenom méně pohodlná, ale současně i dražší.

Státní důchody jsou v Česku vypláceny v sudé dny od 2. do 24. dne v měsíci. Vzhledem k velkému počtu vyplácených důchodů by byla výplata všech důchodů v jeden den administrativně složitá. Příjemci důchodu, kteří si nechávají posílat důchod na poštu, platí za tuto službu aktuálně 29 Kč, přičemž o tuto částku je již nižší samotná vyplácená částka důchodu. Finančně výhodnější a uživatelsky příjemnější je tedy posílání důchodu posílání důchodu na účet.

Důchody se vyplácejí dopředu

V Česku jsou důchody vypláceny dopředu na další „výplatní měsíc“. To je rozdíl oproti vypláceným mzdám, které se vyplácí až další měsíc, tj. mzdu za prosinec obdrží zaměstnanec v lednu. Pokud připadne termín výplaty důchodu na sobotu, tak je vyplacen v pátek. Jestliže připadne termín výplaty důchodu na neděli, potom je vyplacen v pondělí. Z důvodu svátků jsou důchody vypláceny zpravidla dříve, důchody splatné 24. 12. 2020 budou vypláceny 23. 12. 2020.

Zaslání peněz na účet manžela (manželky)

Příjemce státního důchodu si může nechat důchod zasílat i na účet manželky (manžela), pokud si o to zažádá a má-li v době, kdy o tento způsob výplaty důchodu požádat, právo disponovat s peněžními prostředky na takovém účtu. Manžel (manželka) s takovým způsobem výplaty důchodu musí souhlasit.

Změna výplaty důchodu

Požádat o změnu ve výplatě důchodu je administrativně snadnou záležitostí, stačí vyplnit příslušný formulář na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení. Ze zákona vzniká povinnost provést takovou změnu ve výplatě důchodu nejpozději od splátky důchodu splatné ve třetím kalendářním měsíci po kalendářním měsíci, v němž byla žádost o změnu uplatněna.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí