Kdy je zdanění z pronájmu nulové?

štítek Daně čtení na 2 minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

Někteří občané z příjmu z pronájmu neplatí vůbec žádné daně. Kdo a za jakých podmínek?

Zdanění příjmu z pronájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu je nižší než zdanění příjmů ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti.

Pravidelný pasivní příjem z pronájmu je příznivý pro každý rodinný rozpočet. V případě pronájmu nemovitosti zodpovědným nájemníkům s dobrou platební morálkou je takový pasivní příjem téměř bez starostí. Na druhou stranu výběr špatného nájemníka přináší velké problémy spojené s neplacením nájmu, stížnostmi sousedů, případně znehodnocení nemovitosti – řešení takové situace je velmi nepříjemné a přináší s sebou finanční ztráty. I investice do nemovitosti za účelem jejího pronájmu může být tedy ztrátová. Každou investici je potřeba dobře neplánovat a promyslet.

Jaké daně se platí z pronájmu?

Příjem z pronájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu nepodléhá nikdy sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Dani z příjmu však ano. Občané mající příjem z pronájmu musí podat daňové přiznání. I pouze pro příjmy z pronájmu je možné v daňovém přiznání uplatnit základní daňovou slevu na poplatníka, která za celý kalendářní rok 2019 činí 24840 Kč, stejně jako za rok 2018. Ani pro rok 2020 se částka základní daňové slevy nemění. V praxi uplatnění základní daňové slevy na poplatníka znamená, že do daňového základu 165600 Kč se neplatí daň z příjmu fyzických osob, i když je potřeba podat daňové přiznání.

Praktický příklad

Paní Marta je na rodičovské dovolené a pobírá pouze rodičovský příspěvek. Současně má za rok 2019 příjem z nájmu ve výši 200000 Kč. Rodičovský příspěvek není zdanitelný příjem. Paní Marta do daňového přiznání uvede pouze příjem z nájmu ve výši 200000 Kč, výdaje uplatní 30% výdajovým paušálem. Daňový základ je tedy 140000 Kč (200000 Kč × 70 %). Vypočtená daň z příjmu 21000 Kč (140000 Kč × 15 %) je nižší než sleva na poplatníka v částce 24840 Kč. Na dani z příjmu fyzických osob nezaplatí paní Marta nic. Zdravotní pojištění za paní Martu platí stát a doba péče o dítě do 4 let věku se počítá pro důchodové účely jako náhradní doba pojištění.

Nulová daň z příjmu

Z příjmu z pronájmu nezaplatí nic na daních občané s ročním daňovým základem do 165600 Kč, což jsou v praxi zejména např. penzisté s příjmem z pronájmu či studenti s příjmem z pronájmu.

Petr Gola

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí