Omezení příjmu u sirotčího důchodu dle typu studia

přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Na sirotčí důchod má nárok nezaopatřené dítě, pokud zemřelý rodič (osvojitel) pobíral starobní nebo invalidní důchod nebo ke dni úmrtí splnil zákonné podmínky pro přiznání starobního či invalidního důchodu nebo došlo k úmrtí následkem pracovního úrazu. Jak je to s možným výdělkem studenta pobírajícího sirotčí důchod?

Při splnění zákonných podmínek je možné pobírat sirotčí důchod nejdéle do 26 let věku dítěte. Podmínky pro přiznání sirotčího důchodu jsou příznivější než pro přiznání vdovského důchodu, neboť v případě úmrtí rodiče, osvojitele nebo osoby, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí soudu v produktivním věku, stačí pro přiznání sirotčího důchodu, když zemřelý (zemřelá) získal alespoň polovinu potřebné dob pojištění pro přiznání invalidního důchodu.

Související

Studium na vysoké škole

Nezaopatřenost dítěte je splněna i při studiu na vysoké škole, ale s výjimkou dálkového distančního, večerního a kombinovaného studia, pokud je dítě v době takového studia výdělečně činné a takový příjem zakládá účast na nemocenském pojištění. Při studiu na vysoké škole si mnozí studenti přivydělávají, u denního studia není příjem příjemce sirotčího důchodu sledován a lze mít libovolně vysoký příjem. U dálkového, distančního, večerního a kombinovaného studia lze současně pobírat sirotčí důchod pouze s příjmem nezakládající účast na nemocenském pojištění, což je splněno např. u dohody o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 000 Kč a méně.

Praktický příklad

Studentka VŠ Simona studuje denní formou vysokou školu a pobírá sirotčí důchod po zemřelém tatínkovi a současně podniká a ještě pracuje na zkrácený úvazek. Sociální pojištění je odváděno z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti, protože hrubý zisk u vedlejší samostatné výdělečné činnosti při studiu je nad limit a stejně tak je sociální pojištění odváděno ze zkráceného úvazku. Přestože má slečna Simona v souhrnu nadprůměrné příjmy, které podléhají platbě na sociálním pojištění, tak bude současně pobírat sirotčí důchod.

Petr Gola

Další články k tématu Práce v důchodu

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí