Vdova může mít libovolný vlastní příjem

štítek Penze čtení na 2 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Při splnění zákonných podmínek má vdova po zemřelém manželovi nárok na vdovský důchod. Jak ovlivní vlastní příjem vdovy měsíční částku vdovského důchodu? Mají vdovy bez vlastního příjmu nárok na důchodový příplatek?

V Česku jsou vypláceny pozůstalostní důchody, mezi které patří vdovské a vdovecké důchody, přičemž podmínky pro jejich přiznání jsou stejné. Vzhledem k tomu, že manželé jsou většinou starší než manželky a že ženy se v průměru dožívají vyššího věku než muži, tak se v Česku vyplácí mnohem více vdovských než vdoveckých důchodů.

Výše příjmu vdovy není rozhodující

Vlastní pravidelný měsíční příjem vdovy nemá žádný vliv na výpočet vdovského důchodu. Měsíční částka vdovského důchodu se vypočítává z důchodu, který zemřelý manžel pobíral nebo na který by měl nárok. Nárok na vdovský důchod má totiž vdova, jejíž manžel již pobíral starobní nebo invalidní důchod nebo ke dni úmrtí splnil podmínky pro přiznání starobního či invalidního důchodu nebo zemřel následkem pracovního úrazu. Nárok na vdovský důchod tak nevzniká vždy, zejména v případě, že zemřelý manžel nesplnil ke dni úmrtí potřebnou minimální dobu pojištění pro přiznání invalidního důchodu.

Praktický příklad

Paní Simona pracuje na vysoké manažerské pozici a její měsíční příjem činí 90 000 Kč. Manžel Rostislav zemřel a ke dni úmrtí splnil podmínky pro přiznání invalidního důchodu. Paní Simoně vznikne nárok na vdovský důchod, přestože má nadstandardní vlastní příjem.

Praktický příklad

Paní Kateřina je aktuálně nezaměstnaná a po zemřelém manželovi ji nevzniká nárok na vdovský důchod, neboť nesplnil ke dni úmrtí potřebnou dobu pojištění pro přiznání invalidního důchodu. Důvodem je dlouhodobá nezaměstnanost, která se započítává jako náhradní doba pojištění pro důchodové účely jen v omezeném rozsahu. Přestože paní Kateřina aktuálně pobírá pouze podporu v nezaměstnanosti, tak jí nebude ani přiznán vdovský důchod po zemřelém manželovi.

Finanční situace vdovy není rozhodující

Pro přiznání vdovského důchodu a výpočtu jeho výše nemá finanční a majetková situace vdovy žádný vliv. V praxi tedy pobírají vdovský důchod i ženy s nadstandardními příjmy nebo naopak na vdovský důchod nemají nárok ženy bez příjmu.

Petr Gola

Další články k tématu Práce v důchodu

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí