Práce v invalidním důchodu

štítek Penze čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Invalidní důchodci mohou pracovat a podnikat, vykonávaná práce by svým rozsahem, náplní a náročností měla odpovídat jejich zdravotnímu stavu. Výše příjmu však není omezena. Invalidní odborníci mohou tedy současně pobírat vlastní invalidní důchod a libovolně vysoký příjem ze závislé činnosti či samostatné výdělečné činnosti.

Mezi náhradní dobu pojištění při výpočtu starobního důchodu patří pouze doba pobírání invalidního důchodu třetího stupně, proto je pro invalidní důchodce prvního stupně a druhého stupně s ohledem na výši státního starobního důchodu vhodné vykonávat během pobírání invalidního důchodu činnost zakládající účast na nemocenském pojištění, tj. mít příjem, ze kterého se platí sociální pojištění.

Výkon samostatné výdělečné činnosti při pobírání invalidního důchodu (prvního, druhého i třetího stupně) se považuje za výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti a při výpočtu sociálního a zdravotního pojištění nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ a pojistné se počítá ze skutečného vyměřovacího základu, pokud je hrubý zisk do limitu, tak se sociální pojištění neplatí.

Invalidní důchod se nezvýší

Z důvodu vlastního příjmu během pobírání invalidního důchodu nedochází ke zvýšení pobíraného invalidního důchodu. Práce v invalidním důchodu je však pro invalidní důchodce přínosná s ohledem na výpočet starobního důchodu. Současně mají invalidní důchodci vyšší měsíční vlastní příjem, což je důležité zejména pro příjemce invalidního důchodu prvního stupně a druhého stupně, neboť částečné invalidní důchody jsou nízké. Řada příjemců invalidního důchodu prvního stupně nemá měsíční důchod vyšší než 8 tisíc Kč.

Přepočet invalidního důchodu

Měsíční částka invalidního důchodu se tedy z důvodu výdělečné činnosti nemění, ke změně invalidního důchodu dochází pouze z důvodu změny stupně invalidity a z důvodu valorizace. Invalidní důchod není přiznáván trvale a při změně stupně invalidity se automaticky měsíční částka invalidního důchodu přepočítá. Při zvýšení stupně invalidity se zvýší a při snížení stupně invalidity se sníží. O stupni invalidity rozhoduje posudkový lékař místně příslušné OSSZ. Všechny důchody se valorizují od lednové splátky důchodu, přičemž se vždy automaticky zvyšují i všechny invalidní důchody.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí