Výpočet podpory v nezaměstnanosti v roce 2019

štítek Pojištění čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Nezaměstnaní občané evidovaní na úřadu práce, kteří získali potřebnou dobu pojištění, mají nárok na podporu v nezaměstnanosti. Pro rok 2019 se zvyšuje maximální podpora v nezaměstnanosti, kterou mohou uchazeči o zaměstnání pobírat.

Měsíční částka podpory v nezaměstnanosti závisí na dosahovaném rozhodném příjmu. Celkově obdržená podpora v nezaměstnanosti navíc závisí i na věku uchazeče o zaměstnání. Podpůrčí doba u podpory v nezaměstnanosti se totiž pohybuje od 5 měsíců do 11 měsíců.

  • Lidé mladší 50 let mohou podporu v nezaměstnanosti pobírat nejdéle 5 měsíců.
  • Lidé ve věku 50 let až 55 let mohou podporu v nezaměstnanosti pobírat nejdéle 8 měsíců.
  • Lidé starší 55 let mohou podporu v nezaměstnanosti pobírat nejdéle 11 měsíců.

Jak vysoká je podpora v nezaměstnanosti?

V prvních dvou měsících evidence na úřadu práce náleží podpora v nezaměstnanosti ve výši 65 % předchozího rozhodného příjmu, v následujících dvou měsících potom 50 % a další měsíce již jen 45 %. V případě, že zaměstnanec sám podá výpověď bez vážného důvodu, tak náleží podpora v nezaměstnanosti vždy po celou dobu v částce 45 %. Podpora v nezaměstnanosti se počítá z průměrné čisté mzdy. Maximální podpora v nezaměstnanosti v roce 2019 činí 18 111 Kč. V případě obdržení zákonného odstupného od zaměstnavatele nárok na podporu v nezaměstnanosti vzniká až po uplynutí doby, za kterou náleželo odstupné. Podpůrčí doba se nezkracuje, pouze se podpora v nezaměstnanosti začne vyplácet později.

Praktický příklad

Paní Šťastná (42 let) má průměrnou čistou mzdu 28 600 Kč, na úřadu práce doručí paní Šťastná potvrzení od posledního zaměstnavatele o čisté mzdě. Paní Šťastná obdržela od zaměstnavatele výpověď a tříměsíční odstupné.

  • První tři měsíce evidence na úřadu práce neobdrží paní Šťastná podporu v nezaměstnanosti. Protože je paní Šťastná mladší 50 let, tak bude podporu v nezaměstnanosti pobírat 5 měsíců, ale až od čtvrtého měsíce evidence na úřadu práce.
  • Čtvrtý a pátý měsíc evidence na úřadu práce obdrží podporu v nezaměstnanosti ve výši 18 111 Kč (28 600 Kč × 65 % je vyšší než 18 111, proto obdrží maximální zákonnou částku)
  • Šestý a sedmý měsíc evidence na úřadu práce obdrží podporu v nezaměstnanosti ve výši 14 300 Kč (28 600 Kč × 50 %).
  • Osmý měsíc evidence na úřadu práce obdrží podporu v nezaměstnanosti ve výši 12 870 Kč (28 600 Kč × 45 %).

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí