Videorozhovor: Speciality v pojištění odpovědnosti

štítky Pojištění Rozhovory čtení na 6 minut

foto: Alena Ludvíková, poradci-sobe.cz

Pojištění odpovědnosti je produkt chránící i mnohamiliónové průšvihy – a to nejen v běžném životě, ale i v zaměstnání, podnikání či specializovaných profesích, kde je toto pojištění povinné ze zákona. Odpovědnost vyplývá také z vlastnictví movitého a nemovitého majetku. Jak pojištění odpovědnosti správně nastavit a na co vše myslet? Na otázky Emila Brože odpovídala Věra Pešková, vedoucí pojištění odpovědnosti UNIQA pojišťovny.

Audio záznam ke stažení v MP3 (29 MB)

Řečníkem je Věra Pešková – vedoucí pojištění odpovědnosti UNIQA pojišťovny

Rozhovor moderuje Emil Brož, ředitel společnosti FINFOCUS.

Na co vše je třeba myslet a co si ujasnit před výběrem takového pojištění?

První důležitá věc je, uvědomit si v jakém jsme postavení, když si pojištění sjednáváme. Jiná rizika jsou spojena s občanským životem, jiná s podnikatelskou činností. Pokud jsme podnikatelé, musíme zásadně volit i výši limitu plnění a rozsah krytí. Není to úplně jednoduché. Pojištění odpovědnosti je vlastně právní kategorie. Odhad škody, kterou mohu způsobit třetí osobě, je obtížný. Na rozdíl od pojištění majetku, kde vycházím ze stanovených hodnot, například nemovitosti.

U pojištění podnikatelů se detailněji zaměřit na limity?

Určitě. Je to potřeba s ohledem na to, jakou činností se klient zabývá. Jestli je to řemeslník, subjekt, který poskytuje služby nebo jestli je tam potřeba povinné pojištění. To vše je třeba vzít v potaz.

Jaká rizika plynou pro klienty, kteří nemají takové pojištění uzavřeno?

Zásadním důsledkem je to, že dotyčný musí nést ze svých zdrojů náhradu škody. Ta bývá někdy i v mnohamiliónových částkách. Může ho to ohrozit na existenci, případně může dojít k zániku firmy. Druhé zásadní hledisko – pojištění odpovědnosti v sobě obsahuje jisté náklady právní ochrany. Pojišťovna na sebe přebírá roli právního poradce a je schopna odhadnout, jestli je nebo není dána odpovědnost. Jestli se škoda bude hradit. V případě, že poškozený vznáší neoprávněné nároky, to znamená, že není dána odpovědnost, je pojišťovna schopna tuto skutečnost poškozenému vysvětlit. Možná to zní hodně teoreticky, ale můžeme si vzít praktický příklad. Lidé často nerozumí nebo nevědí, jestli za škodu odpovídají nebo ne. Řešili jsme vichřice. Vichřice je případ, za který dotyčný neodpovídá. Pokud způsobím škodu v důsledku vichřice, například mi uletí taška ze střechy na vedlejší nemovitost, tak za to neodpovídám a soused nemá na náhradu škody nárok. Z pojištění odpovědnosti nelze takovou škodu uhradit. Poškozený si ji buď nese ze svého nebo ze svého majetkového pojištění nemovitosti.

Pojištění odpovědnosti by mělo být prvním pojištěním, které by si měli lidé sjednat?

Stoprocentně.

Jaké jsou výluky tohoto pojištění? Na co si mají dát klienti pozor?

Na výluky je dobré upozornit. Na druhou stranu má většina pojistitelů stejné výluky. Nejedná se o složitou činnost. Pokud si klient zmapuje jednu pojišťovnu, většinou ví, jak se pojistný trh chová. Na co se pojištění nevztahuje, je třeba úmyslně způsobená škoda. Je dobré také zmínit, že pojištění odpovědnosti za škodu není pojištění odpovědnosti za vady. Často se to plete. To je případ, kdy dodávám službu, udělám ji špatně a na své náklady musím podle zákona vyřídit reklamaci. Věc udělat znovu. Nebo dodám výrobek, který je špatný a způsobí škodu, kupříkladu dojde k explozi.

Pojišťovna uhradí škodu na zdraví, škodu na bytě, ale nelze uhradit samotný spotřebič. Ten musí dodavatel uhradit na vlastní náklady. To je odpovědnost za vady, která je nepojistitelná. Mezi další výluky patří škody způsobené mezi příbuznými. Pak jsou výluky v podnikatelské odpovědnosti, které se týkají speciálních připojištění. U finančních škod se nehradí prodlení ze splnění smluvních povinností, u věcí převzatých se nehradí pohřešování. Pak je spousta výluk, které se dají pojistit pomocí dodatkového připojištění.

Když to shrneme a zůstaneme ještě chvíli u pojištění odpovědnosti občanů: jednou větou – co všechno kryje?

Odpovědnost, která je spojena s životem občana jako vlastníka nemovitosti, jako uživatele bytu, jako vlastníka zvířete nebo jako občana.

foto: Alena Ludvíková, poradci-sobe.cz

Častá otázka je, jestli se pojištění vztahuje i na členy domácnosti.

Myslím si, že tak to mají řešeny všechny pojišťovny. My jsme možná o kousek dál. Krytí jsme rozšířili v rámci domácnosti i na prarodiče. Kromě běžných členů, na které se pojištění vztahuje – manžel, druh, děti – máme připojištěné také pracovníky, kteří vypomáhají v domácnosti. Pokud si někdo najme služebníka a ten způsobí škodu třetím osobám, tak i toto je v pojištění zahrnuto.

Jaké krytí doporučujete u průměrné domácnosti?

My asi nemůžeme moc doporučovat. Můžeme poradit. Kdysi byly limity velmi nízké, dnes je trend ve sjednávání vyšších limitů. Myslím, že klienti si berou krytí ve výši 5 nebo 10 milionů korun. Právě proto, že zohlední své aktivity, zvířata, sporty.

Pojištění odpovědnosti nabízíte také v balíčku s pojištěním odpovědnosti z držby nemovitosti?

Ano. Ukázalo se, že je to velká výhoda. Na trhu se běžně tyto produkty, zejména odpovědnost vlastníka a odpovědnosti uživatele, sjednávaly zvlášť. Bývaly docela problémy při likvidaci škod. Dopředu se nikdy neví, zda budete odpovídat jako uživatel bytu, když praskne nějaká hadička, nebo jestli odpovídáte jako vlastník. To je hodně složitá problematika. Díky balíčku to nemusíme my ani klient řešit – máme v něm pojištění odpovědnosti vlastníka nemovitosti, odpovědnosti z běžného občanského života, odpovědnost stavebníka za provádění prací svépomocí a pojištění drobných domácích zvířat.

Poté připojišťujeme hospodářská zvířata, odpovědnost na přechodně obydlených nemovitostech (chaty) a další speciální připojištění, třeba odpovědnost vlastníka jako pronajímatele. Tolerujeme fakt, že je to pro dotyčného výdělečná činnost, ale máme hranici půl milionu korun jako roční příjem z pronájmu. Pak si může sjednat toto pojištění a nemusí si sjednávat podnikatelské. Automaticky jsou pak pojištěni i nájemci. Anonymní nájemci, které dopředu neznáme. Pokud pronajímám nemovitost, pak nemusím řešit sousedské spory. Z mého pojištění se uhradí i škoda, kterou způsobí nájemce z titulu užívání bytu.

foto: Alena Ludvíková, poradci-sobe.cz

Nemusím tedy škody nájemců řešit v nájemní smlouvě?

Jsou dvě cesty. Buď se nájemce při podpisu smlouvy prokáže platnou smlouvou odpovědnosti nebo jsme my schopni to vyřešit touto cestou.

Jaká je územní platnost pojištění? Platí i po Evropě?

Pojištění občanské odpovědnosti máme na územní rozsah Evropa plus jsou tam uvedeny i přímořské státy u Středozemního moře a Kanárské ostrovy.

Přesuňme se k pojištění odpovědnosti zaměstnance, které jsme zmiňovali v úvodu. Proč je pro zaměstnance vhodné a jaké limity pojistného limity se zde řeší?

Pojištění zaměstnanců je také vhodné, byť víme, že odpovědnost zaměstnanců je limitovaná zákoníkem práce do výše 4,5násobku výdělku. Pojištění si může sjednat každý, kdo má pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti. Škody mohou být běžné kancelářské – vylití kávy do klávesnice, poškození mobilního telefonu a podobně. Častější jsou škody na motorových vozidlech. To zajímá nejvíce klientů. Mám na mysli dopravní prostředky zaměstnavatele, pokud se jedná o řidiče z povolání nebo řidiče referentských vozidel.

V tomto případě se plní spoluúčast?

Pokud není uzavřeno havarijní pojištění nebo je sjednáno a plní se z havarijního pojištění, ale chybí tam určitá částka (spoluúčast), tak se to řeší z pojištění zaměstnanců. Pak je spousta škod u skladových dělníků. To musím říci, že je úplná katastrofa z hlediska škodního průběhu. Proto není mezi pojistiteli toto pojištění tak atraktivní.

Škody samozřejmě vznikají i ve finančních oblastech. Součástí krytí jsou čisté finanční škody, které můžu způsobit já nebo někdo kdo pracuje ve financích. Můžu udělat špatný úkon a pokud vznikne škoda, kterou musí zaměstnavatel někomu uhradit, může po mně žádat náhradu.

Poradenství v oblasti pojištění majetku a odpovědnosti.

Tiskové oddělení Dům financí

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP