Kdy a jak se platí povinné pojistné?

štítek Pojištění čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Na sociálním pojištění a zdravotním pojištění odvádí zaměstnanci i osoby samostatně výdělečně činné vysoké částky. Co víte o platbách na povinném pojistném?

Když z následujících 10 otázek zodpovíte správně 7 a více, potom máte u OSSZ a zdravotní pojišťovny vše v pořádku a víte, na co máte nárok a jaké si musíte plnit povinnosti.

1) Závisí výše měsíční nemocenské na platbách na zdravotním pojištění?

a) Ano, čím vyšší platby na zdravotním pojištění, tím vyšší nemocenská.

b) Ne, zdravotní pojištění slouží k úhradě lékařské péče.

2) Jedním ze základních práv pojištěnce je právo na změnu zdravotní pojišťovny, jak často?

a) Jednou za 12 kalendářních měsíců, od 1. ledna nebo 1. července.

b) Každé dva roky.

c) Jednou za tři roky, od 1. ledna.

3) Zaměstnanci je v souhrnu na povinném pojistném (zdravotní pojištění a sociální pojištění dohromady) sraženo z hrubé mzdy:

a) 5 %.

b) 11 %.

c) 15 %.

4) Má vliv na výpočet sociálního a zdravotního pojištění rodinná situace zaměstnance nebo živnostníka (např. počet vychovávaných dětí)?

a) Ano, za každé vychovávané dítě se snižuje odvod na povinném pojistném o 1,3 %.

b) Ne, při výpočtu se neuplatňují žádné slevy.

5) Výše odvodů na sociálním pojištění ovlivňuje výši státního důchodu, lze si vybrat společnost, které se platí sociální pojištění?

a) Ano, a to z registrovaných penzijních společností na trhu.

b) Ne, správou a výběrem sociálního pojištění je pověřena pouze Česká správa sociálního zabezpečení.

6) Kolik platí na povinném pojistném za zaměstnance v souhrnu zaměstnavatel:

a) 20 %.

b) 34 %.

c) 50 %.

7) Mohou osoby samostatně výdělečně činné vykonávající hlavní činnost platit na zdravotním pojištění a sociálním pojištění dohromady např. 20 000 Kč za rok?

a) Ano, záleží na skutečně dosaženém hrubém zisku.

b) Ne, při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být vždy zaplaceno alespoň minimální pojistné, které je vyšší.

8) Musí sociální a zdravotní pojištění ze své hrubé mzdy platit i pracující penzista?

a) Ano.

b) Ne, pracující penzista platí pouze daň z příjmu.

9) Jak platí sociální pojištění zaměstnanec pracující současně pro dva zaměstnavatele na zkrácený úvazek?

a) Platí sociální pojištění pouze z vyšší hrubé mzdy.

b) Platí sociální pojištění ze mzdy u zaměstnavatele, u kterého pracoval jako první.

c) Sociální pojištění se platí ve standardní sazbě z obou hrubých mezd.

10) Je možné neplatit z hrubé mzdy zdravotní pojištění a za případnou lékařskou péči si platit hotově?

a) Ano, pokud se zaměstnanec včas odhlásí ze systému veřejného zdravotního pojištění.

b) Ne, platba veřejného zdravotního pojištění je vždy povinná.

Správné odpovědi: 1) B, 2) A, 3) B, 4) B, 5) B, 6) B, 7) B, 8) A, 9) C, 10) B

Petr Gola

Další články k tématu Vánoční testy

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí