Daňové výhody příjmů z pronájmu

štítek Daně čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Investice do nemovitosti za účelem jejího pronájmu je oblíbená. Pasivní příjem podléhá i nižšímu zdanění než příjem ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti. Jaké daňové povinnosti má pronajímatel?

Jestliže z následujících 10 otázek zodpovíte správně 7 a více, potom se velmi dobře orientujete v daňových povinnostech spojených s pronájmem nemovitosti.

1) Jaké daně se platí z příjmu z pronájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu?

a) Zdravotní pojištění, sociální pojištění a daň z příjmu.

b) Sociální pojištění a daň z příjmu.

c) Daň z příjmu fyzických osob.

2) Výdaje u pronájmu je možné uplatnit ve skutečné výši nebo výdajovým paušálem, jak je vysoký?

a) 10 %.

b) 30 %.

c) 50 %.

3) Výše výdajového paušálu je omezena, maximálně je možné výdajovým paušálem za rok 2018 uplatnit výdaje v částce:

a) 100 000 Kč.

b) 200 000 Kč.

c) 300 000 Kč.

4) Občan mající pouze příjem z pronájmu, který není státním pojištěncem, si musí sám platit zdravotní pojištění jako osoba bez zdanitelných příjmů. Kolik to bude v roce 2019?

a) 900 Kč.

b) 1 200 Kč.

c) 1 803 Kč.

5) Zaměstnanci mající za rok 2018 příjem z pronájmu více než 6 000 Kč, musí:

a) Oznámit tuto skutečnosti zaměstnavateli, který za ně doplatí zbylou daň z příjmu.

b) Sami si podat daňové přiznání.

6) Při podání daňového přiznání pro příjmy z pronájmu je nutné vyplnit, i kterou daňovou přílohu?

a) Dva.

b) Deset.

c) Dvacet.

7) Vzniká povinnost podat daňové přiznání pro příjmy z pronájmu i penzistovi, který si přilepší, např. 40 000 Kč za rok?

a) Ano, z důvodu uplatnění slevy na poplatníka však daň z příjmu neplatí.

b) Ne, penzisté pro příjmy z pronájmu daňové přiznání nepodávají.

8) Jak se zdaňuje příjem z pronájmu u nemovitosti ve společném jmění manželů?

a) Každý z manželů si podá sám daňové přiznání.

b) Daňové přiznání podává jeden z manželů pro celou částku.

9) Lze u pronajímané nemovitosti pořízení na úvěr uplatnit daňový odpočet úroků z úvěru?

a) Ano, ale pouze do částky 50 000 Kč.

b) Ano, ale jen do částky 100 000 Kč.

c) Daňový odpočet uplatnit nelze.

10) Může daňový poplatník mající pouze příjem z pronájmu uplatnit v daňovém přiznání daňovou slevu na poplatníka?

a) Ano, ale pouze v poloviční výši 12 420 Kč.

b) Ano, v plné výši 24 840 Kč.

c) Ne.

Správné odpovědi: 1) C, 2) B, 3) C, 4) C, 5) B, 6) A, 7) A, 8) B, 9) C, 10) B

Petr Gola

Další články k tématu Vánoční testy

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí