Práva a povinnosti zaměstnance

štítky Právo Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Zaměstnanci mohou pracovat pro více zaměstnavatelů, např. pro jednoho na hlavní pracovní poměr a pro druhého na některou z pracovních dohod. Ověřte si své znalosti ohledně právně-právních vztahů.

Jestliže z následujících 10 otázek zodpovíte správně 7 a více, potom se výborně orientujete v pracovně-právních vztazích.

1) Musí být v pracovní smlouvě uvedena výše hrubé mzdy?

a) Ano, jinak je pracovní smlouva neplatná.

b) Ne, hrubá mzda nepatří mezi povinné údaje v pracovní smlouvě.

2) Kdo může během zkušební doby ukončit pracovní poměr i bez udání důvodu?

a) Pouze zaměstnavatel.

b) Pouze zaměstnanec.

c) Zaměstnavatel i zaměstnanec.

3) Jak dlouhá je standardní výpovědní lhůta?

a) Jednoměsíční.

b) Dvouměsíční.

c) Tříměsíční.

4) Kolik maximálně hodin za rok je možné pro zaměstnavatele pracovat na základě dohody o provedení práce?

a) 100 hodin.

b) 150 hodin.

c) 300 hodin.

5) Jakou povinnost má zaměstnanec pracující současně pro dva zaměstnavatele, když je mu z obou mezd či odměn odvedena zálohová daň z příjmu?

a) Podepsat u obou zaměstnavatelů prohlášení k dani.

b) Požádat oba zaměstnavatele o roční zúčtování daně.

c) Sám si podat za příslušný kalendářní rok daňové přiznání.

6) Z dohody o provedení práce se neplatí sociální pojištění a zdravotní pojištění z hrubé odměny, pokud je měsíční odměna:

a) 5 000 Kč a méně.

b) 10 000 Kč a méně.

c) 15 000 Kč a méně.

7) Může dát zaměstnavatel těhotné zaměstnankyni výpověď pro nadbytečnost?

a) Ano, pokud nemá u zaměstnavatele odpracován alespoň jeden kalendářní rok.

b) Ne, zaměstnankyně je v ochranné lhůtě.

8) Vzniká z důvodu práce na dohodu o provedení práce účast na nemocenském pojištění?

a) Ano, pokud je hrubá měsíční odměna 10 001 Kč a více.

b) Ne, nevzniká.

9) Může zaměstnanec uplatnit daňové slevy při výpočtu čisté odměny při práci na dohodu o pracovní činnosti?

a) Ano, pokud podepíše u zaměstnavatele prohlášení k dani, přičemž prohlášení k dani je možné podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele.

b) Ne, daňové slevy se uplatňují pouze při práci na standardní pracovní smlouvu.

10) Má zaměstnanec podávající výpověď nárok na odstupné?

a) Ano, jestliže odpracoval u zaměstnavatele alespoň 5 let.

b) Ano, pokud odpracoval u zaměstnavatele alespoň 10 let.

c) Ne.

Správné odpovědi: 1) B, 2) C, 3) B, 4) C, 5) C, 6) B, 7) B, 8) A, 9) A, 10) C

Petr Gola

Další články k tématu Vánoční testy

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí