Co víte o úvěrech na bydlení?

štítky Realitní trh Úvěry a půjčky čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Pořídit si vlastní bydlení za hotové je pro naprostou většinu lidí nemožné, řešením je dobrý úvěr na bydlení na nemovitost odpovídající příjmovým možnostem. Jak splácení úvěru snižuje daňovou povinnost?

Jestliže z následujících 10 otázek zodpovíte správně 7 a více, potom jste připraveni na čerpání hypotečního úvěru i úvěru ze stavebního spoření a čerpání maximálních daňových výhod.

1) Splácení úvěru, kterým je řešena vlastní bytová situace, přináší daňovou úsporu, neboť zaplacené úroky snižují daňový základ. Jak vysoký může být maximální daňový odpočet?

a) 100 000 Kč.

b) 200 000 Kč.

c) 300 000 Kč.

2) Je možné daňový odpočet uplatnit i u úvěru ze stavebního spoření?

a) Ano, ale pouze do částky 50 000 Kč.

b) Ano, do stejného limitu jako u hypotéky.

c) Ne.

3) Ze stavebního spoření je možné čerpat výhodný úvěr. K penězům na bydlení se nelze dostat dříve než po uplynutí šesti let a naspoření požadované minimální částky:

a) Ano.

b) Ne, je možné čerpat peníze dříve, formou tzv. překlenovacího úvěru.

4) Je možné při pořízení chalupy na úvěr si snížit základ daně o zaplacené úroky z úvěru během roku?

a) Ano.

b) Ne.

5) Daňový odpočet o zaplacené úroky z úvěru se uplatňuje buď v ročním zúčtování daně, nebo v daňovém přiznání. Jaký doklad je nutno doložit:

a) Potvrzení od banky nebo stavební spořitelny.

b) Čestné prohlášení.

c) Prohlášení druhého z manželů.

6) Kdy zaměstnanci uplatňující daňový odpočet obdrží po provedeném ročním zúčtování daně daňovou vratku?

a) Pokud pracovali po celý kalendářní rok.

b) Jestliže zaplatili během roku nějakou částku na záloze na dani z příjmu.

c) Uplatňují i jinou slevu než slevu na poplatníka.

7) Daňový odpočet ve výši 60 000 Kč u zaplacených úroků znamená daňovou úsporu ve výši:

a) 1 000 Kč.

b) 6 000 Kč.

c) 9 000 Kč.

8) Je možné daňový odpočet u úvěrů na bydlení kombinovat i s ostatními daňovými odpočty:

a) Ano, pokud se jedná o nemovitost v SJM.

b) Ano, bez omezení.

c) Ne, vždy náleží pouze nejvyšší daňový odpočet.

9) Jak se postupuje v případě, že účastníky smlouvy o úvěru jsou dvě osoby?

a) Daňový odpočet uplatní v plné výši obě osoby.

b) Daňový odpočet uplatní v plné výši jedna z nich nebo každá v poloviční výši.

c) Nevzniká nárok na daňový odpočet.

10) Lze uplatnit daňový odpočet u nemovitosti pořízené za účelem pronájmu?

a) Ano, ale pouze prvních pět let.

b) Ne, není řešena vlastní bytová potřeba.

Správné odpovědi: 1) C, 2) B, 3) B, 4) B, 5) A, 6) B, 7) C, 8) B, 9) B, 10) B

Petr Gola

Další články k tématu Vánoční testy

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí