Jak znáte životní pojištění?

štítky Daně Pojištění čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Živitel rodiny by měl mít vždy uzavřeno životní pojištění. Kvalitně nastavená smlouva o životním pojištění přináší potřebnou pojistnou ochranu a v některých případech i daňovou úsporu.

Jestliže z následujících 10 otázek zodpovíte správně 7 a více, potom přesně víte, co vám může uzavření smlouvy o životním pojištění přinést a jak si správně nastavit parametry smlouvy.

1) Může zaměstnanci pracujícího na některou z pracovních dohod na smlouvu o životním pojištění přispívat i zaměstnavatel:

a) Ano.

b) Ne.

2) Lze mít uzavřeno více smluv o životním pojištění u více různých pojišťoven?

a) Ano.

b) Ne.

3) Za rok 2018 je možné od základu daně odečíst vlastní vklady na smlouvu o životním pojištění splňující zákonné podmínky až o částku:

a) 6 000 Kč.

b) 12 000 Kč.

c) 24 000 Kč.

4) Když je ze smlouvy o životním pojištění umožněn průběžný výběr peněžních prostředků, je možné uplatnit daňový odpočet?

a) Ano, ale pouze v ročním zúčtování daně.

b) Ano, ale pouze v daňovém přiznání.

c) Nelze.

5) Do jakého limitu jsou od daně z příjmu, sociálního a zdravotního pojištění osvobozeny vklady zaměstnavatele na smlouvy zaměstnance na podporované finanční produkty, mezi které patří i životní pojištění?

a) 10 000 Kč.

b) 25 000 Kč.

c) 50 000 Kč.

6) Lze pro účely daňového odpočtu u životního pojištění sčítat vklady na dvě uzavřené smlouvy o životním pojištění?

a) Ano, pokud obě smlouvy splňují zákonné podmínky.

b) Ne, uplatňuje se odpočet pouze u smlouvy s vyšším měsíčním vkladem.

7) Hodnotí se pro účely daňového odpočtu vklady zaměstnavatele zaměstnanci na smlouvu během roku?

a) Ano, hodnotí se všechny vklady zaměstnavatele.

b) Ano, ale až platby zaměstnavatele nad částku 10 000 Kč.

c) Ne, vklady zaměstnavatele se pro účely daňového odpočtu nepočítají.

8) Maximální daňová roční úspora z důvodu uplatnění daňového odpočtu u životního pojištění za rok 2018 činí:

a) 1 500 Kč.

b) 3 600 Kč.

c) 9 100 Kč.

9) S předčasným zrušením smlouvy o životním pojištění je spojena povinnost dodanění uplatněných daňových odpočtů v uplynulých:

a) 5 letech.

b) 10 letech.

c) 20 letech.

10) Má nárok na daňový odpočet u životního pojištění i výdělečně činný student?

a) Ano.

b) Ne.

Správné odpovědi: 1) A, 2) A, 3) C, 4) C, 5) C, 6) A, 7) C, 8) B, 9) B, 10) A

Petr Gola

Další články k tématu Vánoční testy

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí