Silniční daň v 5 bodech

štítky Auto–moto Daně čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Ne každý, kdo má auto musí platit silniční daň. Předmětem silniční daně jsou pouze auta registrovaná a provozovaná v ČR, která jsou používaná právnickou osobou nebo fyzickou osobou k podnikání. Co je dobré o silniční dani vědět?

1) Daňové přiznání se podává jednou ročně

Zdaňovacím období u silniční daně je kalendářní rok. Daňové přiznání se podává do 31. ledna následujícího kalendářního roku. V daňovém přiznání je nutné uvést i auta od daně osvobozená a zpracování daňového přiznání daňovým poradcem není důvodem pro prodloužení termínu pro podání daňového přiznání. Daňové přiznání je nutné podat i v těch případech, že roční daňová povinnost je vyřízena formou záloh.

2) Během roku se platí měsíční zálohy

Daňoví poplatníci jsou povinni během roku platit měsíční zálohy, které jsou splatné do 15. dubna, 15. července, 15. října a 15. prosince. Zálohy na silniční dani se vypočtenou ve výši jedné dvanáctiny příslušné roční sazby daně za každý kalendářní měsíc, ve kterém u auta trvala, vznikla nebo zanikla daňová povinnost v rozhodném období.

3) Na čem závisí výši daně?

Roční silniční daň u osobních aut se liší v závislosti na zdvihovém objemu motoru auta. V přiložené tabulce máme uvedenu silniční daň pro rok 2017 u osobních aut.

Zdvihový objem motoru Sazba daně
do 800 cm³ 1 200 Kč
nad 800 cm³ do 1 250 cm³ 1 800 Kč
Nad 1 250 cm³ do 1 500 cm³ 2 400 Kč
Nad 1 000 cm³ do 2 000 cm³ 3 000 Kč
Nad 2 000 cm³ do 3 000 cm³ 3 600 Kč
nad 3 000 cm³ 4 200 Kč

4) U novějších aut je daň nižší

Sazba daně se snižuje o 48 % po dobu následující 36 kalendářních měsíců od data jejich první registrace a o 40 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců a o 25 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců. Nárok na příslušné snížení sazby daně vzniká počínaje kalendářním měsícem prvé registrace auta a končí u téhož aut po 108 kalendářních měsících. Např. u auta s obsahem 1 390 by činila silniční daň do 36 měsíců 1 248 Kč, od 37 měsíce do 72 měsíce 1 440 Kč, od 73 měsíce do 108 měsíce potom 1 800 Kč a nad 108 měsíců potom 2 400 Kč.

5) U starších aut je daň vyšší

U vozidel registrovaných poprvé v ČR nebo v zahraničí do konce roku 1989 se sazba daně zvyšuje o 25 %.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP