Ztrátový byznys je dobré rychle ukončit

čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Některé osoby samostatně výdělečně činné nedosahují takových příjmů, jak původně předpokládaly. Nedaří se plnit původní podnikatelský plán. V takovém případě je potřeba rychle jednat a bláhově nečekat, že se situace obrátí. Každý ztrátový měsíc zvyšuje celkové závazky.

Výkon každé samostatné výdělečné činnosti přináší řadu rizik, za které nesou OSVČ vlastní odpovědnost. Neplacení faktur odběrateli není důvodem, proč se nemusí platit dodavatelům. I při nízkém zisku je nutné platit sociální a zdravotní pojištění.

Jak postupovat, když dochází rezerva?

Zodpovědné OSVČ mají vytvořenu finanční rezervu pro finančně horší období. Většina OSVČ má různě vysoké příjmové měsíce a někdy je lépe a jindy hůře. Pro měsíce, kdy se nedaří sehnat nové zakázky nebo kdy se nedostalo zaplaceno za vykonanou práci, je vhodné mít vytvořenu finanční rezervu. Jakmile tato rezerva dojde a přitom jsou příjmy ze samostatné výdělečné činnosti stále dlouhodobě nedostatečné, tak je nutné danou situaci rychle řešit. Možností je dočasný nástup do zaměstnání a výkon samostatné výdělečné činnost při zaměstnání nebo úplné ukončení samostatné výdělečné činnosti.

Povinné pojistné, materiál a energie se platí vždy

Špatným řešením je neplacení za materiál a energie a povinného pojistného a spoléhání, že příští měsíc bude vše jinak. Většinou není a finanční problémy se následně rychle prohlubují. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti je totiž nutné vždy platit měsíční zálohy na sociálním pojištění a zdravotním pojištění. Každý měsíc přitom musí být vždy zaplaceno alespoň minimální povinné pojistné, i když jsou příjmy ze samostatné výdělečné činnosti velmi nízké. Neplacení povinného pojistného je sankciováno a za každý den prodlení nabíhá v počítačovém systému pověřených institucí penále. Stejně tak je většinou ve smlouvách s dodavateli sjednána smluvní sankce za neplacení v termínu. Dlouhodobý výkon prodělečné samostatné výdělečné činnosti přitom ovlivní každodenní život i po skončení podnikání.

Ukončením činnosti se dluhy nemažou

OSVČ ručí za své závazky i po ukončení samostatné výdělečné činnosti. Ukončením samostatné výdělečné činnosti se dluhy nemažou. Proto je vhodné ukončit samostatnou výdělečnou činnost včas, kdy jsou dluhy ještě zvládnutelné a s věřiteli sjednat na vyčíslené dluhy splátkový kalendář a ten následně řádně plnit z příjmů ze zaměstnání. Rychlost je velmi důležitá, neboť ukončení samostatné výdělečné činnosti i hledání pracovního uplatnění nějakou dobu trvá.

Petr Gola

Další články k tématu Rodinné dluhy

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí