Jak je vyřešen pojistný vztah při pobírání dávek v ochranné lhůtě?

štítek Pojištění čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Zaměstnanci v pracovním poměru je zaměstnavatelem z hrubé mzdy sráženo sociální pojištění i zdravotní pojištění. Doba zaměstnání se tedy hodnotí pro důchodové účely a u zdravotní pojišťovny je vše v pořádku. Jak je to však při čerpání nemocenských dávek v ochranné lhůtě?

Pro přiznání starobního důchodu musí být získána potřebná doba pojištění, jinak nemůže být starobní důchod přiznán. Žadatelé o starobní důchod v roce 2016 musí získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 32 let. V roce 2017 již bude nutné získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 33 let. Získaná doba pojištění ovlivňuje i samotnou výši starobního důchodu. Čím vyšší doba pojištění, tím vyšší měsíční starobní důchod.

Hodnocení jako náhradní doby pojištění

Do doby pojištění pro důchodové účely se započítává období, kdy je z příjmu odváděno sociální (důchodové) pojištění a náhradní doby pojištění. Během pobírání nemocenské po skončení pracovního poměru v ochranné lhůtě se z příjmu sociální pojištění neplatí, ale tato doba se započítává do doby pojištění jako náhradní doba pojištění.

Dle zákona o důchodovém pojištění jsou pojištěny osoby po skončení výdělečné činnosti, která zakládala jejich účast na nemocenském pojištění, po dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti, pokud tato pracovní neschopnost vznikla v ochranné lhůtě a tyto osoby si ji nepřivodily úmyslně a dále po dobu trvání podpůrčí doby u peněžité pomoci v mateřství v období před porodem. Jako náhradní doba pojištění se dále počítá péče o dítě do 4 let věku. Lidé čerpající nemocenské dávky v ochranné lhůtě jsou tedy pro důchodové účely pojištěni.

Praktický příklad

Paní Skálová čerpala v roce 2016 nemocenskou v ochranné lhůtě celkem po dobu 100 kalendářních dní. V roce 2017 paní Skálová odejde do starobního důchodu. Období pobírání nemocenské v ochranné lhůtě se bude paní Skálové počítat do doby pojištění pro důchodové účely. Tato náhradní doba pojištění se však hodnotí z 80 %. Získaných 100 kalendářních dní se bude tedy pro důchodové účely počítat jako 80 dní.

Zdravotní pojištění je placeno státem

Lidé čerpající nemocenské dávky v ochranné lhůtě nemají příjem, ze kterého by platili zdravotní pojištění, přesto mají svůj vztah u zdravotní pojišťovny vyřešen a zdravotní pojištění je placeno státem. Vždy je však nutné si splnit oznamovací povinnost u příslušné zdravotní pojišťovny. Pokud má osoba, za kterou platí zdravotní pojištění stát, příjem, tak z tohoto příjmu již zdravotní pojištění odvádí. Např. maminka na rodičovské dovolené přivydělávající si práci na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10 001 Kč a více by ze své měsíční odměny zdravotní pojištění prostřednictvím svého zaměstnavatele odváděla.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí