Náhrada mzdy po ukončení práce nenáleží

štítek Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

V případě, že je zaměstnanec uznán práce neschopným po skončení pracovního poměru, tak nemá již nárok na náhradu mzdy vyplácenou zaměstnavatelem. A nemocenská náleží pouze u pracovní neschopnosti vzniklé do 7 kalendářního dne po skončení práce.

Během pracovní neschopnosti náleží zaměstnanci nejdříve náhrada mzdy, kterou v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti vyplácí zaměstnavatel a teprve od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti náleží nemocenská, kterou vyplácí OSSZ (Okresní správa sociálního zabezpečení). Náhradu mzdy vyplácí zaměstnavatel až od 4. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Náhrada mzdy náleží pouze během trvání pracovního poměru. Nárok na nemocenskou zaměstnanci vznikne i v 7denní ochranné lhůtě po ukončení pracovního poměru.

Zkrácený úvazek a nemocenská

I zaměstnancům pracujícím na zkrácený úvazek plyne ochranná lhůta po skončení zaměstnání. Ze zkráceného úvazku se standardně vypočítává sociální pojištění, když zaměstnanci je sraženo na sociálním pojištění 6,5 % z hrubé mzdy a dalších 25 % odvádí na sociálním pojištění zaměstnavatel. Zaměstnanci pracující na zkrácený úvazek mají nižší hrubou mzdu než při práci na plný úvazek, a proto je jejich nemocenská nižší.

Praktický příklad

Paní Dvořáková dostala od zaměstnavatele výpověď. Pracovní poměr paní Dvořákové skončil uplynutím výpovědní lhůty dne 30. listopadu 2016. Od 5. prosince 2016 je paní Dvořáková v pracovní neschopnosti. Paní Dvořáková bude mít nárok na nemocenskou, neboť paní Dvořáková onemocněla v ochranné lhůtě. Nárok na nemocenskou však bude mít paní Dvořáková až od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. V prvních 14 dnech pracovní neschopnosti nebude paní Dvořáková pobírat žádné peníze, neboť nárok na náhradu mzdy od zaměstnavatele paní Dvořákové nevznikne.

Pro starobní důchodce ochranná lhůta neplatí

Každoročně více starobních penzistů pracuje. V řádném důchodovém věku neplatí žádná omezení ohledně vlastního příjmu nebo typu pracovního úvazku. Nárok na nemocenskou však mají starobní důchodci omezen. Starobnímu penzistovi náleží nemocenská pouze za dobu trvání pracovního poměru. Po skončení pracovního poměru nemůže starobní důchodce nemocenskou pobírat, ochranná lhůta se na starobní penzisty nevztahuje.

Nemocenská se vyplácí z posledního zaměstnání

Nemocenskou vyplácí místně příslušná OSSZ (Okresní správa sociálního zabezpečení), přičemž žádost o nemocenskou předává zaměstnanec uplatňující nárok na nemocenskou v ochranné lhůtě svému bývalému zaměstnavateli. Výše nemocenské se následně vypočítá dle dosaženého příjmu v rozhodném období v posledním zaměstnání. Základním vstupním údajem pro výpočet nemocenské je hrubá mzda.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí