Nemocenské dávky v ochranné lhůtě a vratka daně

štítek Daně čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Zaměstnanci, kteří pracovali během roku 2016 pouze v některých měsících a následně nastoupili v ochranné lhůtě na nemocenskou nebo mateřskou, mají zpravidla nárok na vratku daně. Jak postupovat?

Při výpočtu čisté měsíční mzdy se uplatňuje základní daňová sleva na poplatníka ve výši 2 070 Kč. Při zpracování daňové povinnosti za celý kalendářní rok se vždy uplatňuje daňová sleva na poplatníka v plném rozsahu ve výši 24 840 Kč, a to i v případech, kdy pracovní poměr trval pouze po část roku. Zaměstnanci, kteří odvedli během roku nějakou zálohovou částku na dani z příjmu, a přitom nepracovali po celý kalendářní rok, obdrží daňový přeplatek.

Praktický příklad

Paní Novotná pracovala u zaměstnavatele XY do konce srpna 2016. Následně 5. září 2016 nastoupila paní Novotná na dlouhodobou nemocenskou, neboť měla paní Novotná zdravotní komplikace. Paní Novotná tedy pobírala od 15. dne pracovní neschopnosti až do konce roku 2016 nemocenskou. Protože paní Novotná pobírala nemocenskou, tak se nemohla registrovat na úřad práce a pobírat podporu v nezaměstnanosti. Paní Novotná pracovala během roku 2016 pouze pro jednoho zaměstnavatele XY a nemá žádný důvod, proč by musela podávat daňové přiznání.

V měsíčních lednu až srpnu odvedla paní Novotná vždy přes 2 500 Kč na dani z příjmu fyzických osob jako zálohovou daň z příjmu. Protože během roku nevyužila paní Novotná základní daňovou slevu na poplatníka v plném rozsahu, tak vznikne paní Novotné nárok na daňový přeplatek. Protože paní Novotná nemá povinnost podávat daňové přiznání, tak požádat zaměstnavatele XY o provedení ročního zúčtování daně z příjmu. Paní Novotné vznikne nárok na daňovou vratku nejméně ve výši 8 280 Kč (neuplatněná daňová sleva za čtyři měsíce, tedy 2 070 Kč × 4). Ve skutečnosti by byla tato částka ještě o něco vyšší, neboť během roku se při výpočtu daně z příjmu fyzických osob zaokrouhluje základ daně nahoru, zatímco při výpočtu daňové povinnosti za celý rok dolů.

Podání vlastního daňového přiznání

Pokud zaměstnanci musí z nějakého důvodu podávat daňové přiznání nebo se sami rozhodnou, tak jim vznikne nárok na daňovou vratku na základě podaného vlastního daňového přiznání k dani z příjmu. V takovém přiznání potřebují od zaměstnavatele potvrzení o zdanitelných příjmech za daný kalendářní rok.

Daňové osvobození nemocenské

Z obdržené nemocenské se v naprosté většině případů daň z příjmu fyzických osob neplatí, neboť dle § 4 zákona o dani z příjmu je od daně z příjmu fyzických osob osvobozena roční dávka z nemocenského pojištění až do 36násobku minimální mzdy platné k 1. lednu daného roku, za rok 2016 tedy do částky 356 400 Kč.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí