Kdy nemůže zaměstnanec dostat výpověď?

štítek Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z důvodů taxativně uvedených v zákoníku práce. Jestliže se však zaměstnanec nachází v ochranné lhůtě, potom je možné dát zaměstnanci pouze ve výjimečných případech. Podívejme se na praktické příklady.

Zaměstnavatel může dát výpověď zaměstnanci výpověď z důvodů uvedených v § 52 zákoníku práce. Když je však zaměstnanec v ochranné lhůtě, potom může dostat od zaměstnavatele výpověď pouze v případě, že se ruší zaměstnavatel nebo jeho část nebo se přemísťuje zaměstnavatel nebo jeho část nebo jsou splněny podmínky pro okamžité zrušení pracovního poměru (např. byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu).

Kdy je zaměstnanec v ochranné lhůtě?

V § 53 zákoníku práce je uvedeno, kdy se na zaměstnance vztahuje ochranná lhůta. V praxi se nejčastěji jedná o dobu pracovní neschopnosti, těhotenství zaměstnankyně, období čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené.

Praktický příklad 1)

Paní Nováková je v současné době na rodičovské dovolené se synem Tomášem. Zaměstnavatel paní Novákové provádí organizační změny a řada zaměstnanců dostává výpověď pro nadbytečnost (dle § 52 písmena c) zákoníku práce). Protože je paní Nováková na rodičovské dovolené, tak se na paní Novákovou vztahuje ochranná lhůta a nemůže dostat výpověď pro nadbytečnost.

Praktický příklad 2)

Paní Koukalová je v současné době na rodičovské dovolené, ale v březnu 2017 jí skončí pracovní poměr na dobu určitou. Z důvodu uplynutí lhůty, na kterou je pracovní poměr sjednán, však pracovní poměr skončí, přestože je paní Koukalová aktuálně na rodičovské dovolené. Paní Koukalová totiž nedostane výpověď, ale pracovní poměr skončí uplynutím času.

Dohodou může pracovní pomě skončit kdykoliv

Zákoníkem práce je stanoveno, kdy nemůže zaměstnanec obdržet výpověď. Vzájemnou dohodou však může pracovní poměr skončit kdykoliv. I v situaci, že se zaměstnanec aktuálně nachází v ochranné lhůtě. Dohoda o ukončení pracovního poměru je však dvoustranný právní akt, se kterým musí souhlasit zaměstnavatel i zaměstnanec. To je rozdíl oproti výpovědi, která je jednostranným právním aktem.

Zaměstnanec může dát výpověď kdykoliv

Legislativou je stanoveno, kdy nemůže zaměstnanec obdržet výpověď. Zaměstnanec však může dát výpověď kdykoliv, a to i bez udání důvodu. Jestliže zaměstnanec podá výpověď, tak běží dvouměsíční výpovědní doba, která začíná běžet prvního dne následujícího měsíce.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí