Prokazování péče o dítě

štítek Penze čtení na 2 minuty

foto: freeimages, ilustrační fotografie

Důchodový věk u žen závisí nejenom na roku narození, ale i na počtu vychovaných dětí. Doba péče o dítě do čtyř se prokazuje při podání žádosti o důchod čestným prohlášením.

Do doby pojištění pro důchodové účely se započítávají nejenom odpracované roky, ale i náhradní doby pojištění. Mezi náhradní doby pojištění patří i péče o dítě do 4 let věku.

  • Výchovu dítěte a péči o dítě do 4 let věku v období před 1. 7. 2007 dokládá žena, která z důvodu výchovy dítěte uplatňuje nárok na nižší důchodový věk a žádá o zápočet doby péče o takové dítě, svým čestným prohlášením a rodným listem dítěte nebo jiným dokladem o vztahu k dítěti.
  • Doba péče o dítě do 4 let věku po 30. 6. 2007 se dokládá čestným prohlášením při uplatnění žádosti o důchod a rodným listem dítěte nebo jiným dokladem o vztahu k dítěti. Čestné prohlášení se podává na předepsaném tiskopise.

Děti ovlivňují důchodový věk pouze ženám

Všichni muži stejného ročníku narození mají stejný důchodový věk. Počet dětí mužům důchodový věk nesnižuje. Důchodový věk snižuje výchova dětí pouze ženám. Postupně se však důchodový věk mužů a žen sjednocuje a v budoucnu bude důchodový věk pro všechny závislý pouze na ročníku narození. Např. dle aktuálně platné legislativy mají muži i ženy narození v roce 1977 řádný důchodový věk 67 let. V budoucnu však může ohledně důchodového věku dojít ke změnám. Změna důchodového věku patří ve světě mezi často měněné parametry důchodového systému.

Kdy výchova dítěte snižuje důchodový věk?

Aby výchova dítěte snižovala ženě důchodový věk, tak musí být splněna zákonná podmínka, a sice, že žena osobně pečuje nebo pečovala o dítě ve věku do dosažení zletilosti alespoň po dobu deseti roků. Pokud se však žena ujala výchovy dítěte po dosažení osmého roku jeho věku, tak je podmínka výchovy dítěte splněna, jestliže žena osobně pečuje nebo pečovala o dítě ve věku do dosažení zletilosti aspoň po dobu pěti roků, to však neplatí, pokud žena před dosažením zletilosti dítěte přestala o dítě pečovat. V přiložené tabulce máme pro orientaci uveden důchodový věk mužů a žen u vybraných ročníků narození a u žen dle počtu vychovaných dětí.

Důchodový věk

Rok narození Muži Ženy dle počtu dětí
0 1 2 3 a 4 5 a více
1955 63r+4m 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m
1960 64r+2m 64r+2m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+2m
1965 65r 65r 65r 64r+8m 63r+2m 61r+8m
1970 65r+10m 65r+10m 65r+10m 65r+10m 65r+8m 64r+2m
1975 66r+8m 66r+8m 66r+8m 66r+8m 66r+8m 66r+8m

Petr Gola

Další články k tématu Čestné prohlášení a daně

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí