Více důchodů

štítek Penze čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Každoročně stoupá počet občanů, kteří alespoň po část svého produktivního života pracují nebo podnikají v jiné zemi. V budoucnu tedy bude stoupat počet lidí, kteří budou pobírat státní důchod z více zemí. Před prací v zahraničí je mimo jiné dobré vědět, jak se budou příjmy zdaňovat, jak se bude postupovat v případě nemoci, ale i jak se bude práce v cizině hodnotit pro důchodové účely.

Při práci v jiné členské zemi EU je situace s ohledem na budoucí důchodové nároky při práci v cizině nejjednodušší. Při práci nebo podnikání v jiné členské zemi EU a placení důchodového pojištění z příjmu na území daného státu vzniká nárok na poměrný důchod z dané země. Poměrný důchod bude odpovídat získané době pojištění a výdělcích na území daného státu. Poměrný důchod se následně vypočítá dle národní legislativy, která se v každé členské zemi EU liší. V jednotlivých členských zemích EU se liší i důchodový věk.

  • Pro přiznání státního důchodu ve všech členských zemích EU je nutné získat potřebnou dobu pojištění. Do potřebné doby pojištění pro vznik státního důchodu se počítá i doba pojištění získaná v jiné členské zemi EU. Institut sčítání doba pojištění je velmi důležitý, pokud by tomu tak nebylo, tak by např. občan pracující ve čtyřech členských zemích, kde by byl pojištěn cca 10 let nesplnil podmínku pro přiznání státního důchodu v žádné zemi.
  • Samotná výše poměrného důchodu z každé země však odpovídá pouze výdělkům a skutečné době pojištění.

Lze pobírat důchod z více členských zemí EU

Někteří občané mohou během produktivního života pracovat ve více členských zemích EU, a proto mohou v důchodového věku pobírat poměrný důchod např. z Česka, z Německa a z Rakouska. Důchody však nebudou přiznány současně. Pro výplatu důchodu z jiné členské země EU je nutné, aby výdělečná činnost, ze které je odváděno důchodové pojištění trvala déle než jeden rok.

Jak je to při práci v jiných zemích?

Při práci mimo členské země EU důchodové nároky závisí na příslušné konkrétní smlouvě o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a příslušnou zemí. Ve smlouvách je uvedeno, jak se bude postupovat s ohledem na důchodové právo. S některými zeměmi však nemá Česká republika uzavřenu žádnou smlouvu, s tím je potřeba včas počítat a mít vše dopředu vyřešené s ohledem na sociální nároky.

Pečlivost je velice důležitá

Občané pracující v produktivním věku ve více zemích by měli věnovat maximální pozornost všem dokladům, vyřízení všech důchodů bude složitější, bude potřeba komunikovat s více institucemi. Riziko nesrovnalostí je větší, proto je potřeba případně vše vydokladovat a odchodu do důchodu věnovat velkou pozornost v dostatečném předstihu.

Petr Gola

Další články k tématu Čtyřicátníci a důchod

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí