Zaměstnanci a zdravotní pojištění

štítek Pojištění čtení na 2 minuty

foto: freeimages, ilustrační fotografie

Zdravotní pojištění je v Česku povinnou daní. Odvody na zdravotním pojištění nelze optimalizovat jako je tomu v případě výpočtu daně z příjmu fyzických osob. Zdravotní pojištění se počítá z hrubé mzdy. Při výpočtu zdravotního pojištění nelze uplatňovat žádné slevy a odpočty.

Při nástupu do zaměstnání musí každý zaměstnanec oznámit svému zaměstnavateli i zdravotní pojišťovnu, u které je pojištěn. V Česku působí na trhu 7 zdravotních pojišťoven a jednou za rok je možné zdravotní pojišťovnu změnit, vždy od 1. ledna.

Zdravotní pojištění platí zaměstnavatel

Za výpočet zdravotního pojištění a odvod zdravotního pojištění je zodpovědný zaměstnavatel. Při nástupu zaměstnance do práce oznámí tuto skutečnost příslušné zdravotní pojišťovně, které následně každý měsíc odvádí zdravotní pojištění. V souhrnu odvádí zaměstnavatel na zdravotním pojištění 13,5 % z hrubé mzdy zaměstnance. Z této částky je sraženo 4,5 % na zdravotním pojištění zaměstnanci z hrubé mzdy a u tuto částku je hrubá mzda ponížena. Dalších 9 % na zdravotním pojištění platí za zaměstnance zaměstnavatel.

Praktický příklad

Paní Černá má hrubou mzdu 18 950 Kč. Paní Černé je z hrubé mzdy sraženo na zdravotním pojištění 853 Kč (18 950 Kč × 4,5 %, zaokrouhleno na Kč nahoru). Dalších 1 706 Kč (18 950 Kč × 9 %, zaokrouhleno na Kč nahoru) na zdravotním pojištění zaplatí zaměstnavatel. V souhrnu obdrží zdravotní pojišťovna měsíčně 2 559 Kč (853 Kč + 1 706 Kč).

Neplacení zdravotního pojištění je problémem zaměstnavatele

Někteří zaměstnavatelé neodvádí zdravotní pojištění řádně a včas na účet zdravotní pojišťovny. Zaměstnanec nemůže být za dobu trvání pracovního poměru dlužníkem na zdravotním pojištění. Neplacení zdravotního pojištění je záležitostí zaměstnavatele, který je za toto své pochybení sankciován ze strany příslušné zdravotní pojišťovny. Zdravotní pojišťovny zpravidla na svých internetových stránkách zveřejňují dlužníky na zdravotním pojištění. Seznam dlužníků je jednoduše k nahlédnutí na internetových stránkách zdravotních pojišťoven. Při ucházení se o nové pracovní místo jistě není od věci zkontrolovat, zdali nový zaměstnavatele není dlužníkem na zdravotním pojištění. Tato informace leccos signalizuje o finanční situaci zaměstnavatele a jeho spolehlivosti. Zdravotní pojištění v praxi přestávají zaměstnavatelé platit při finančních problémech jako jednu z prvních plateb.

Pozor na ohlášení změny zdravotní pojišťovny

Při změně zdravotní pojišťovny musí zaměstnanci tuto skutečnost ihned oznámit zaměstnavateli, aby bylo zdravotní pojištění řádně placeno správné zdravotní pojišťovně. Na neoznámení se při kontrole přijde a případné předepsané penále za platbu pojistného nesprávné zdravotní pojišťovně může zaměstnavatel požadovat po zaměstnanci.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí