Minimální mzda a zdravotní pojištění

štítek Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: freeimages, ilustrační fotografie

V roce 2015 činí minimální mzda 9 200 Kč měsíčně. Minimální mzda hraje v systému zdravotního pojištění důležitou roli. Od minimální mzdy se odvíjí minimální vyměřovací základ pro zaměstnance. Podívejme se na praktické příklady.

Na výši minimální mzdy závisí, jak vysokou měsíční částku zdravotního pojištění budou platit OBZP (osoby bez zdanitelných příjmů). Každý občan musí být v registru své zdravotní pojišťovny veden jako zaměstnanec, OSVČ, státní pojištěnec nebo OBZP. Jako OBZP jsou vedeni všichni občané, kteří nejsou v prvních třech kategoriích. Nejčastěji to jsou např. studenti starší 26 let, občané sankčně vyřazeni z evidence úřadu práce, občané žijící pouze z příjmů z pronájmu nebo lidé pracující pouze na základě dohody o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně.

Měsíční platba OBZP v roce 2015

V roce 2015 musí OBZP platit měsíčně své zdravotní pojišťovně 1 242 Kč (13,5 % z 9 200 Kč). Měsíční platba musí být provedena do 8. dne následujícího měsíce. Někteří občané neví, že jsou v registru své zdravotní pojišťovny vedeni jako OBZP, protože si neplní své zákonné oznamovací povinnosti a neplatí tedy měsíčně částku 1 242 Kč. Zdravotní pojišťovny přitom velmi zrychlují vymáhání nedoplatků zdravotního pojištění. Proto je potřeba se zdravotní pojišťovnou při jakékoliv změně (např. zaměstnání, zahájení samostatné výdělečné činnosti, registrace na úřadu práce) komunikovat a ověřit si, že všechny údaje v informačním systému zdravotní pojišťovny odpovídají skutečnosti. Když zdravotní pojišťovna nemůže svého pojištěnce zařadit jako zaměstnance, OSVČ nebo státního pojištěnce, tak je automaticky veden jako OBZP.

Minimální mzda = minimální vyměřovací základ

Za všechny zaměstnance musí být zaplaceno zdravotní pojištění alespoň z minimální mzdy. Minimální mzda je minimálním vyměřovacím základem. I za zaměstnance pracující na zkrácený úvazek s měsíční mzdou nižší než minimální mzda 9 200 Kč musí zdravotní pojišťovna obdržet měsíčně 1 242 Kč. A to i při měsíční hrubé mzdě např. 8 400 Kč. Zaměstnavatel platí za zaměstnance na zdravotním pojištění vždy 9 %. Doplatek do 1 242 Kč je na straně zaměstnance majícího měsíční hrubou mzdu nižší než 9 200 Kč. V některých případech platí i tuto částku zaměstnavatelé, jedná se však o jejich dobrovolné rozhodnutí.

Kdy nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ?

Státní pojištěnci mající měsíční hrubou mzdu nižší než minimální mzdu z důvodu práce na zkrácený úvazek platí na zdravotním pojištění vždy 4,5 % ze skutečné hrubé mzdy. Tito zaměstnanci nemusí dodržet minimální vyměřovací základ. V praxi nejčastěji nemusí odvádět zdravotní pojištění alespoň z minimálního vyměřovacího základu pracující důchodci (řádní i invalidní), ženy na rodičovské dovolené, pracující studenti.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí