Rodinná účetní závěrka

štítek Účty čtení na 3 minuty

foto: freeimages, ilustrační fotografie

Správné řízení rodinných financí je nesmírně důležité, aby se rodina nedostala do finančních problémů a měla případné úvěry a půjčky pod kontrolou. Nedostatečná finanční gramotnost je často důvodem, proč přerostou rodině dluhy přes hlavu. Efektivně a účelně spravovat rodinné finance pomáhá „rodinná účetní závěrka“.

Účetní závěrka odhaluje slabé a silné stránky firem a společností, pravidelné sestavování účetní závěrky však pomáhá s finančním plánováním a řízením i rodinám. Když rodina každý měsíc sestavuje rodinné finanční výkazy, tak nalézá rezervy na výdajové stránce a může zvyšovat rodinnou životní úroveň.

Co je to účetní závěrka?

Zjednodušeně řečeno můžeme říci, že účetní závěrka je sestavení účetních výkazů, které podávají informaci o celkovém hospodaření firmy, majetkové situaci a toku peněz ve firmě. Obdobně však může postupovat i rodina nebo jednotlivec, zkrátka všichni, kteří chtějí mít své finance pod kontrolou. Nejdůležitějšími výkazy účetní závěrky jsou:

  • rozvaha
  • výkaz zisků a ztrát
  • výkaz cash-flow
  • příloha

Z uvedených čtyři výkazů lze získat veškeré důležité finanční informace (jak firma hospodaří, jaká je její finanční síla, vyhlídky do budoucnosti apod.). Stejné závěry může získat i rodina, která pravidelně sestavuje „rodinné finanční výkazy“.

Rodinná rozvaha (bilance)

Při sestavování rodinné bilance si vystačíme s papírem a propiskou, v lepším případě použijeme excel.

  • Na levou stranu sepíšeme veškerá rodinná aktiva (tedy nemovitosti, movité věci, peníze, pohledávky, investice).
  • Na pravou stranu se sepíší všechna rodinná pasiva, tedy zdroj krytí (tedy všechny půjčky a úvěry, hypotéční úvěry a samozřejmě vlastní kapitál). Ideálním případem je, když podstatná část majetku je krytá z vlastních zdrojů.

V případě, že rodina že z úvěru a půjček pořizuje aktiva, nejlépe nemovitosti nebo vlastní know-how (studium), potom má úvěr své ekonomické opodstatnění. Když se však úvěr spotřebovává (např. dovolená, pořízení věci, jenž má kratší užitnou hodnotu než se splácí úvěr), potom je to špatně. Z pravidelného sestavování bilance vidíme, která aktiva stoupají na ceně a která klesají, což usnadňuje rozhodování, která další aktiva pořizovat (jaké investice vybírat).

Výkaz zisků a ztrát 

Každá rodina by se měla snažit o ziskové hospodaření. Rodinné měsíční příjmy by měly mít vyšší než rodinné výdaje.

  • Ziskové hospodaření umožňuje rychlejší splacení dluhu, pořízení finančních aktiv, které budou generovat pravidelný příjem (např. pronájem) a současně si dopřát vysněnou dovolenou.
  • V případě delšího ztrátového měsíčního hospodaření se může rodina snadno dostat do finančních problémů.

I rodiny s vyššími měsíčními příjmy mohou mít finanční problémy, pokud se nestarají o rodinné finance. Vyšší příjem je v některých případech důvodem pro vyšší výdaje za spotřebu (vyšší výdaje za zábavu, dovolenou, spotřební předměty). Jestliže v běžném měsíci (nepořizují se žádné mimořádné věci) hospodaří rodina se ztrátou, tak je nutné pracovat na zvýšení rodinných příjmů (hledat lépe placenou práci, brigádu apod.) a ihned snížit rodinné výdaje (minimalizovat nepovinné výdaje za zábavu a hledat levnější řešení povinných výdajů). Včasné řešení rozpočtového schodku je cestou k finančnímu zdraví a nezávislosti.

Výkaz cash-flow

Důsledné psaní příjmů a výdajů vypovídá o životním stylu rodiny více než bychom si mysleli. Právě skladba našich výdajů značně ovlivňuje naší budoucnost.

Výdaje na vzdělání, spoření a investice, sportovní aktivity, to jsou možnosti, jak si zvýšit v budoucnu životní úroveň.

Rodinné finanční výkazy jsou finanční zrcadlem

Rodiny, které pravidelně sestavují „rodinné finanční výkazy“ získávají kontrolu nad rodinnou finanční situací. Účetní výkazy jsou důležitým pomocníkem pro firmy, ale i rodiny.

Špatné rodinné finanční výkazy by měli být impulsem pro řešení současné špatné situace. Včasným řešením se dá předejít finančním problémům a případné exekuci. Neustálá snaha o vyšší příjmy a hlídání rodinných výdajů, to je cesta jak zvyšovat „rodinné finanční zdraví“.

Petr Gola

Další články k tématu Život s dluhy

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí