Dědí se nejenom majetek, ale i dluhy

štítky Právo Úvěry a půjčky čtení na 2 minuty

foto: freeimages, ilustrační fotografie

Všichni dědici musí počítat s tím, že v rámci dědického řízení se dědí nejenom majetek (nemovitosti, movitosti nebo peníze), ale rovněž závazky zemřelého, které nestihl řádně během svého života uhradit.

Všechny oprávněné dluhy věřitelů, které byly řádně přihlášeny do dědictví jsou předmětem dědického řízení. Dědici si přitom samozřejmě nemohou zvolit, kterou část dědictví převezmou a kterou nikoliv.

  • Dědí se buď veškeré aktivapasiva, nebo nic. Ze zákona je možné totiž dědictví odmítnout. Tato varianta je samozřejmě výhodná v případě, že třeba nemovitost zahrnutá do dědického řízení má hodnotu 800 tisíc Kč a současně zanechal zůstavitel po sobě dluhy v hodnotě dvou miliónu korun.
  • Odmítnutí dědictví je vždy zapotřebí dobře promyslet, neboť zpětně se dědictví vzdát nelze.

Odmítnutí dědictví – do jednoho měsíce

Ze zákona mohou dědici dědictví odmítnout, a to do jednoho měsíce ode dne, kdy je dědic o právu dědictví vyrozuměn notářem nebo soudem. Odmítnutí dědictví nelze odvolat. K odmítnutí dědictví nemůže dědic připojit výhrady nebo podmínky, rovněž nemůže odmítnout dědictví jen zčásti. Taková prohlášení nemají účinky odmítnutí dědictví.

Vzor odmítnutí dědictví

Notář JUDr. Jan Novák

ABC 14, Ostrava

Odmítnutí dědictví po panu Michalu Novotném, posledně bytem XYZ 10, Ostrava, zemřelého dne 15. 6. 2013

V zákonné měsíční lhůtě od vyrozumění o možnosti odmítnutí dědictví odmítám dědictví po zemřelém Michalu Novotném, naposledy bytem XYZ 10, Ostrava, zemřelého dne 15. 6. 2013.

Svým počínáním jsem nedal najevo, že dědictví nechci odmítnout a jsem si vědom toho, že odmítnutí dědictví nelze v budoucnu odvolat.

V Ostravě 9. července 2013

Cyril Šedý

LMN 9

Ostrava

Exekuce pro zděděné dluhy

V praxi není ničím neobvyklým, že dědici užívají zděděných aktiv a pasiv si příliš nevšímají. Zkrátka neplní své povinnosti a dluhy za zemřelého řádně neplatí. V tomto případě se samozřejmě věřitelé domáhají svého nároku soudní cestou. Jejich řádně přihlášené pohledávky se totiž staly předmětem dědictví.

  • Někteří dědici si neuvědomují, že exekuce na jejich mzdu, finanční produkty nebo majetek může být nařízena, přestože si sami nikdy nic nepůjčili. Exekuce se nařizují i pro zděděné dluhy, s tím je potřeba počítat.
  • Kvůli případné exekuci se může stát, že dědictví, které bylo plusové (aktiva převyšovaly pasiva) se může stát velmi ztrátovým. Náklady exekuce jsou poměrně vysoké.

S věřiteli je potřeba jednat

Dědici, kteří zdědí po zemřelém i závazky, by měli být naopak velmi aktivní a snažit se celou situaci řešit. Někteří věřitelé totiž do dědického řízení přihlašují dlužnou jistinu včetně penále. Právě penále přitom mohou v mnoha případech dědicům prominout, když uhradí dlužnou jistinu. Přeci jenom dědici nebyli původními dlužníky a věřitelé by měli být rádi, že bude jejich pohledávka uhrazena. Proto mají dědici při jednání o úhradě závazků „lepší“ výchozí pozici.

V případě, že dědici nemají na jednorázovou úhradu závazků, tak je vhodné domluvit se s věřiteli třeba na splátkovém kalendáři tak, aby měsíční splátka odpovídala jejich příjmovým možnostem. K této situaci může dojít především v situaci, kdy dědici zdědí nemovitost, ve které budou třeba bydlet a současně finanční závazky.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí