Jak je to v ostatních vyspělých zemích?

štítky Právo Stalo se čtení na 4 minuty

foto: freeimages, ilustrační fotografie

V Česku jsou od dědické daně osvobozeny osoby v I. a II. kategorii, tedy rodinní příslušníci. V některých zemích rovněž platí dědickou daň pouze někteří občané, v jiných platí občané vysoké dědické daně.

Dědická daň patří mezi majetkové daně. Přitom právě u majetkových daní jsou mezi jednotlivými vyspělými členskými zeměmi EU značné rozdíly. Přístup k majetkovým daním je dosti odlišný.

  • V některých vyspělých zemích převládá názor, že majetkové daně mají být velmi nízké. Neboť majetek byl pořízen z již zdaněných peněz a dochází tedy k druhému zdanění. V jiných vyspělých zemích je u majetkových daní aplikován princip solidarity ve společnosti. Tento princip je u dědické daně aplikován i v Česku. Stejně tak např. v Rakousku, kde byly dědické daně zrušeny v roce 2008, nebo na Slovensku, kdy byla dědická daň zrušena v roce 2004.
  • Majetkové daně platí především bohatí občané, proto příliš vysoké majetkové daně (především z majetku nebo bohatství) jsou důvodem, proč někteří bohatí lidé mění své bydliště.

Sazba darovací a dědické daně bývá shodná

Ve většině členských zemí Evropské unie je legislativou stanovena stejná sazba dědické i darovací daně. Obdobná situace je i v Česku. Zpravidla, stejně jako v Česku, bývá určeno hned několik skupin a v závislosti na dané skupině se liší i darovací a dědická daň.

  • Výše dědické a darovací daně se liší na velikosti majetku (darovaného nebo zděděného) a příbuzenském vztahu. Nejbližší rodinní příslušníci platí nižší daně.
  • Velmi vysoká je horní hranice dědické daně např. v Nizozemí (63 %), Německu (50 %) nebo Finsku (48 %).

Jak je to u našich sousedů?

Rakousko a Slovensko

V Rakousku a Slovensku je dědická daň zrušena.

Německo

V Německu se sazba dědické daně pohybuje od 7 % do 50 %. Záleží na příbuzenském vztahu a zděděném majetku. V Německu jsou tři kategorie, v první kategorii jsou manžel, děti, rodiče, vnuci, pravnuci, ve druhé kategorii jsou např. neteře, synovci, ve třetí kategorii jsou ostatní osoby. Majetek do limitu je od dědické daně osvobozen. Pro manžela činí limit 500 tisíc euro, pro děti 400 tisíc euro, pro vnoučata 200 tisíc euro, pro rodiče, prarodiče a pravnoučata je limit 100 tisíc euro. Pro osoby ve II. a III. skupině je limit 20 tisíc euro. Majetek nad limit podléhá zdanění, sazby daně máme uvedeny v přiložené tabulce. Pro převod na české koruny lze použít aktuální kurs (cca 25,93 Kč za 1 euro).

Základ daně (v euro) Sazba daně (v %)
I kategorie II kategorie III kategorie
do 75 000 7 % 15 % 30 %
75 000 – 300 000 11 % 20 % 30 %
300 000 – 600 000 15 % 25 % 30 %
600 000 – 6 000 000 19 % 30 % 30 %
6 000 000 – 13 000 000 23 % 35 % 50 %
13 000 000 – 26 000 000 27 % 40 % 50 %
nad 26 000 000 30 % 43 % 50 %

Polsko

Rovněž v Polsku jsou pro účely dědické daně tři kategorie a dědická daň závisí na příbuzenském vztahu a výši dědictví. V textu jsou částky uvedeny v polských zlotých, pro převod na české koruny je možné použít aktuální kurs (cca 6,16 Kč za 1 PLN).

  • V první kategorii jsou např. manželé, děti, rodiče, sourozenci. Sazba daně v první kategorii se pohybuje do 0 % do 7 %. Majetek do 9 637 polských zlotých podléhá 0% sazbě daně, majetek od 9 637 do 10 278 polských zlotých podléhá 3% sazbě daně, majetek od 10 278 polských zlotých do 20 556 polských zlotých podléhá 5% sazbě daně a majetek nad 20 556 polských zlotých podléhá 7% sazbě daně.
  • V druhé kategorii jsou např. neteře, synovci nebo manželé sourozenců. Sazba daně se pohybuje od 0 % do 12 %. Do majetku ve výši 7 276 polských zlotých je sazba daně 0 %, u majetku od 7 276 do 10 278 polských zlotých je sazba daně 7 %, u majetku od 10 278 do 20 556 polských zlotých je sazba daně 9 % a u majetku nad 20 556 polských zlotých je sazba daně 12 %.
  • Ve třetí kategorii jsou osoby neuvedené v první a druhé kategorii. Sazba daně se pohybuje od 0 % do 20 %. U majetku do 4 092 polských zlotých je sazba daně 0 %, u majetku od 4 092 do 10 278 polských zlotých je sazba daně 12 %, u majetku od 10 278 do 20 556 polských zlotých je sazba daně 16 % a u majetku nad 20 556 polských zlotých je sazba daně 20 %.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí