Jak přihlásit pohledávku za zemřelým?

štítek Právo čtení na 2 minuty

foto: freeimages, ilustrační fotografie

Smrt dlužníka není pro věřitele příznivou zprávou. Úmrtí dlužníka však rozhodně neznamená, že věřitel již své peníze nikdy neuvidí. Pohledávku za zemřelým je však nutné řádně přihlásit do dědického řízení. Jestliže zanechal zůstavitel nějaký majetek, potom bude dědic odpovídat i za dluhy zemřelého.

Všichni věřitelé se musí o své pohledávky starat. V případě úmrtí dlužníka je nutné pohledávky přihlásit do dědického řízení, aby byla naděje, že budou případnými dědici uhrazeny, třeba alespoň částečně.

Kdo vyřizuje dědictví?

Dědické řízení vyřizuje notář, které je pověřen soudem. Všechny úkony notáře (soudního komisaře) se posuzují stejně jako úkony soudu. Notář je přitom pověřen k činnosti automaticky, není potřeba ze strany dědiců žádného výběru. Notář následně v rámci dědického řízení začne jednat s jednotlivými účastníky řízení. V rámci dědického řízení se sepíše soupis aktiv a pasiv. Veškeré pohledávky musí věřitelé přihlásit do dědického řízení.

Jak přihlásit pohledávku?

Věřitel si samozřejmě nejdříve zjistí, který notář má dědické řízení na starosti, danou informaci je možné získat na Okresním soudu. Dále potom stačí u notáře pohledávku za zemřelým (zůstavitelem) přihlásit a řádně vydokladovat. Daná přihláška nemusí být nikterak složitá, stačí řádně popsat dané okolnosti, jak v našem ukázkovém vzoru. Přihlášku za zůstavitelem je vhodné zaslat doporučeně a mít vlastní kopii přihlášky a všech zaslaných dokumentů. Možností je samozřejmě i osobní doručení na adresu notáře.

Vzor přihlášení pohledávky za zůstavitelem

Notář JUDr. Jan Novák

ABC 14, Ostrava

Přihlášení pohledávky ve věci dědictví po panu Michalu Novotném, posledně bytem XYZ 10, Ostrava, zemřelého dne 15. 6. 2013

Dne 15. června 2013 zemřel můj kolega z práce pan Michal Novotný. Panu Novotnému jsem dne 10. října 2012 půjčil 60 000 Kč. Tuto částku se mi pan Michal Novotný zavázal uhradit ve dvou splátkách po 30 000 Kč do jednoho roku. První splátka byla naplánovaná na 10. dubna 2013. V daném termínu mi pan Michal Novotný skutečně uhradil 30 000 Kč.

Druhou polovinu dluhu ve výši 30 000 Kč mi měl pan Michal Novotný uhradit 10. října 2013. Vzhledem k nečekanému úmrtí mi však nebyla zbylá částka 30 000 Kč uhrazena.

Pohledávku ve výši 30 000 Kč dokládám uzavřenou dohodou o půjčce na 60 000 Kč ze dne 10. října 2012 podepsanou panem Novotným, mnou i svědkem panem Petrem Modrým (našim kolegou z práce) a potvrzením o přijetí splátky dluhu ve výši 30 000 Kč ze dne 10. dubna 2013, opět podepsanou panem Novotným, mnou i našim pracovním kolegou panem Petrem Modrým.

Žádám Vás tedy, aby zbylá část dluhu ve výši 30 000 Kč byla zařazena do pasiv dědictví a aby mi bylo po skončení dědického řízení sděleno, který dědic je povinen mi dlužnou částku ve výši 30 000 Kč uhradit.

V Ostravě 9. července 2013

Cyril Šedý

LMN 9

Ostrava

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí