Dědictví a nový občanský zákoník

štítky Právo Stalo se čtení na 2 minuty

foto: freeimages, ilustrační fotografie

Dědické řízení je obsaženo v občanském zákoníku, právě od 1. ledna 2014 vstoupí v účinnost tolik očekávaná legislativní změna – nový občanský zákoník. Skladba a rozsah nového občanského zákoníku bude podrobnější a aktuálnější současné době.

Právní úprava občanského zákoníku je nesmírně důležitá, protože ovlivňuje dennodenní život nás všech. Občanský zákoník je nesmírně významnou právní normou, protože upravuje dědické právo, rodinné právo, smluvní právo, vlastnické právo a náhradu škody. Nejvíce se tedy během celého našeho života řídíme právě občanským zákoníkem.

Změn je spousta

Nový občanský zákoník přinese mnoho změn. Mimo jiné bude upravovat podnikání, které je v současné době upraveno obchodním zákoníkem, zavádí dědickou smlouvu, rozšiřuje věcná práva, připouští možnost nabytí od neoprávněného, zavádí zásadu, podle níž je stavba součástí pozemku, k velkým změnám dochází v oblasti náhrady škody, kdy je zesíleno postavení občana, který utrpěl škodu či sjednocuje smluvní právo.

Nový občanský zákoník je rozsáhlejší

Platný občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb.) má 880 paragrafů, nový občanský zákoník jich má 3 046 paragrafů.

Důvodem je hlavní výhoda nového občanského zákoníku, a sice skloubení soukromého práva do jedné právní normy.

V současné době jsou totiž mnohé životní události upraveny nejenom v občanském zákoníku, ale také např. v obchodním zákoníku nebo zákonu o rodině. Skladba a rozsah občanského zákoníku bude tedy podrobnější a aktuálnější době. Jak moc dojde k rozsáhlejší úpravě jednotlivých soukromých práv, si můžeme ukázat na nárůstu „paragrafů“ právní úpravy u dědictví.

Nový občanský zákoník je rozčleněn do pěti částí: obecná část (§ 1 až § 646), rodinné právo (§ 647 až § 969), absolutní majetková práva (§ 970 až § 1 710), relativní majetková práva (§ 1 711 až § 2 984), ustanovení společná, přechodná a závěrečná (§ 2 985 až § 3 046).

Dědictví v novém občanském zákoníku

V občanském zákoníku z roku 1964 je část sedmá „dědění“ a je upravena v § 460 až § 487. V novém občaném zákoníku je „dědické právo“ upraveno v hlavě III, konkrétně potom v § 1466 až § 1631. V dědickém právu tak dochází k mnohem podrobnější právní úpravě, výrazně se posiluje institut poslední vůle. V občanském zákoníku z roku 1964 se dědí ze zákona, ze závěti nebo z obou těchto důvodu.

  • V novém občanském zákoníku se dědí na základě dědické smlouvy, ze závěti nebo ze zákona. Jak lze vidět již na této základní větě, nový občanský zákoník práce výrazně posiluje vlastní vůli zesnulého.
  • Mimo jiné se také rozšiřuje počet tříd dědiců z pěti na šest, budou totiž již moci dědit bratranci a sestřenice. Dle nového občanského zákoníku bude mít dědic (dědici) nárok i na zůstavitelova práva na bolestné, či peněžní odškodnění, pokud bylo toto práva za života zemřelého uznáno nebo zažalováno.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí