Zdanění u pronájmu je nízké

štítky Daně Realitní trh čtení na 3 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Příjem z pronájmu je pro řadu občanů atraktivní zdroj příjmů. Zdanění příjmu z pronájmu je nižší než z práce nebo podnikání. Při dobrém naplánování a organizaci může být pronájem zdrojem zajímavého finančního příjmu. Nemusí tomu tak však být vždy.

Najít spolehlivé a zodpovědné nájemce nemusí být vždy snadné. Rovněž celkový příjem může být v konečném důsledku nižší, než se původně plánovalo, protože bude nutné nakonec slevit. Zkrátka podnájem s sebou přináší i rizika, jako je neplacení nájemného, problém s vystěhováním nespolehlivých nájemců nebo měsíční výpadky příjmu, kdy jedni nájemci odchází a nám se několik měsíců nedaří sehnat adekvátní náhradu. Náklady na chod bytu nebo nemovitosti však ani v tomto období nebudou nulové. Aby se nám pronájem vyplatil, tak je nutné této činnosti věnovat dostatek času. Především pořizovaná nemovitost musí splňovat určitá kritéria, jiná než pořízení vlastního bydlení.

Zpravidla se lépe pronajímá menší byt blízko centra města. Neboť do podnájmu často chodí mladí nebo pracovně vytížení lidé. Pro které je důležitá dostupnost zábavy a práce velmi důležitá. Rovněž náklady na bydlení v menším bytě jsou nižší, což je rovněž velmi důležité.

Zdanění pronájmu

Občané, kterým se pronájem daří, se mohou těšit z poměrně nízkého zdanění. Z příjmu z pronájmu se totiž neplatí sociální ani zdravotní pojištění. Náklady lze uplatnit ve skutečné výši, ale taky 30% paušálem.

Praktický příklad

Pan Novák bude mít roční příjem z pronájmu 144 000 Kč. S pronájmem neměl pan Novák za rok 2013 spojené žádné vlastní výdaje, proto je uplatní paušálem (30 %). Stejný příjem bude mít i z práce, rovněž 144 000 Kč. Jak vysoké je zdanění z obou těchto příjmů?

Pronájem

Příjem z pronájmu činí 144 000 Kč, výdaje 43 200 Kč, dílčí základ daně z pronájmu (dle § 9 zákona o dani z příjmu fyzických osob) činí tedy 100 800 Kč (144 000 Kč – 43 200 Kč).

  • Příjem z pronájmu nepodléhá sociálnímu ani zdravotnímu pojištění, proto se pronájmu povinné pojistné neplatí.
  • Na dani z příjmu fyzických osob zaplatí pan Novák z pronájmu 15 120 Kč (15 % z 100 800 Kč).
  • Efektivní zdanění (bez uplatnění slevy na poplatníka) činí 10,5 % (15 120 Kč: 144 000 Kč).

Práce

V práci bude mít pan Novák za celý rok 2013 příjem 144 000 Kč, zaměstnavatel dále zaplatí za pana Nováka povinné pojistné 48 960 Kč (25 % na sociálním pojištění a 9 % na zdravotním pojištění). Dílčí základ daně ze závislé činnosti (dle § 6 zákona o dani z příjmu) činí 192 960 Kč (144 000 Kč + 48 960 Kč).

  • Na sociálním pojištění z práce zaplatí pan Novák 9 360 Kč (6,5 % z 144 000 Kč) a na zdravotním pojištění 6 480 Kč (4,5 % z 144 000 Kč). Celkem zaplatí pan Novák na povinných odvodech 15 840 Kč (9 360 Kč + 6 480 Kč).
  • Na dani z příjmu fyzických osob zaplatí pan Novák v práci 28 935 Kč (15 % z 192 900 Kč – základ daně se zaokrouhlí na celá sta dolů).
  • Efektivní zdanění (bez uplatnění slevy na poplatníka) činí 31,1 % (44 775 Kč (15 840 Kč + 28 935 Kč): 144 000 Kč)

Celkově by zaplatil pan Novák na dani z příjmu fyzických osob 44 055 Kč (15 120 Kč + 28 935 Kč), po odečtu základní slevy na poplatníka ve výši 24 840 Kč, tedy činí výsledná daň z příjmu fyzických osob 19 215 Kč (44 055 Kč – 24 840 Kč).

Sleva na dani z příjmu fyzických osob (24 840 Kč) se vztahuje na všechny příjmy, proto jsme ji uplatnili až u celkové daňové povinnosti a při dílčím porovnávání zdanění z pronájmu a z práce jsme ji nezapočítali. Jak vidíme, efektivní zdanění u pronájmu je výrazně nižší než u příjmu z práce. Z daňového hlediska je příjem z pronájmu velmi výhodný.

Petr Gola

Další články k tématu Koupě bytu nebo podnájem

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí