Co je to mezaninové financování?

štítek Studium čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Naprostá většina tuzemských podniků je dnes zvyklá používat klasické druhy úvěrů, jako jsou provozní nebo investiční úvěr. Využívají je k tomu, aby zabezpečily další rozvoj svého podnikání. Nicméně je potřeba si uvědomit, že i tak tradiční nástroj financování podniku, jakým úvěr samozřejmě je, se v průběhu času mění a vyvíjí a nabízí tak svým uživatelům nové možnosti. A tak se postupem času i v České republice pomalu začínají uplatňovat nové moderní úvěrové nástroje. Mezi nástroje tohoto typu lze určitě zařadit mezaninové financování či financování manažerských odkupů a několik dalších specifických nástrojů podnikového financování.

Pro to, aby byl podnik úspěšný a obstál v konkurenci, je pro něj rozhodujícím faktorem zajištění dostatečné flexibility a kreativity. Nicméně i oblast financování je nesmírně důležitá a pro financování podnikatelských aktivit je potřeba snažit se najít tu optimální formu financování. Právě mezaninové financování může pomoci nalézt optimální kombinaci vlastního a cizího kapitálu a přispět tak k dosažení požadovaných efektů.

Mezaninové financování, někdy též nazývané mezzaninové financování nebo kvazivlastní kapitál, představuje druh financování spočívající v použití kombinace hybridního dluhu a vlastního kapitálu. Používá se hlavně pro získávání finančních prostředků v takových případech, kdy již běžné financování za pomoci klasického úvěru není z důvodu vyššího rizika dostupné. K tomu dochází v různých situacích. Například je to typické při výraznější expanzi a rozšiřování firmy, při financování akvizice, převodu vlastnictví společností nebo při finančních restrukturalizacích předlužených podniků.

Tento druh financování mívá většinou povahu takzvaného podřízeného dluhu, tedy dluhu se zástavním právem na akcie nebo na obchodní podíl. Další možnou variantou je forma splatitelných prioritních akcií. Pokud pak dojde z jakéhokoliv důvodu k neúspěchu financovaného projektu, mohou být nároky těch investorů, kteří takto svůj kapitál na projekt poskytli, uspokojeny. K uspokojení nároků investorů dochází sice až po vypořádání bankovních úvěrů, ale před plněním nároků akcionářů.

Výše kapitálu, který může být poskytnut touto formou, se pohybuje v celkem vysokých částkách. Obvykle jsou to řádově částky několika desítek miliónů korun a více. Dokonce je typické, že kvůli své složitosti je mezaninového financování často možné využít pouze u transakcí, které převyšují hodnotu pěti milionů eur. Tohoto typu financování zatím nejvíce využívají větší a velké podniky. Menší podniky se k těmto finančním prostředkům dostávají zatím jen ve vzácných případech.

Mezaninové financování podnikatelských činností může být pro podnik velmi zajímavé i z hlediska správy daní. Z daňového pohledu je totiž možné posuzovat instrumenty mezaninového financování jako vlastní i cizí kapitál. Jednotlivé instrumenty přitom není možné jasně vymezit.

Hana Hutlová

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP