Jak si založit vlastní společnost

štítek Studium čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Společnost s ručením omezeným je jednou z nejčastěji se vyskytujících forem právnických osob v České republice. Jaké podmínky musíte splnit, abyste si i vy mohli takovou společnost založit?

Pokud uvažujete o založení vlastní společnosti s ručením omezeným, je vašim prvním úkolem zvolit si vhodný název pro vaši firmu. Může se to zdát jako snadný úkol, ale vzhledem k tomu, že název firmy nesmí být shodný ani zaměnitelný s názvem některé jiné firmy v České republice, může i tento krok vyžadovat určité úsilí. Abyste se tedy vyhnuli případným nepříjemnostem a dodatečným změnám názvu vaši firmy, je vhodné ověřit si, zda vámi uvažovaný návrh jména společnosti již neexistuje. Tuto informaci si můžete získat na webových stránkách justice.cz, kde zadáte jméno vaši společnosti do vyhledavače a zjistíte, zda je toto jméno již v obchodním rejstříku evidováno. Pokud zjistíte, že jméno již existuje, nezbude vám nic jiného, než vymyslet název nový. Zvolený název firmy musí obsahovat označení společnosti s ručením omezeným, případně aspoň zkratku s.r.o.

Pro založení vlastní společnosti je také nezbytné určit její sídlo, které se bude vyskytovat na adrese na území České republiky. Společnost si může založit jeden až padesát společníků, přičemž společníkem může být jak fyzická, tak právnická osoba s bydlištěm či sídlem v České republice nebo v zahraničí. Jelikož se společnost s ručením omezeným řadí mezi takzvané kapitálové společnosti, je zřejmé, že k jejímu založení budete potřebovat určitou výši základního kapitálu, tedy takových prostředků, které je nutné složit jako počáteční kapitál. V případě společnosti s ručením omezeným se jedná o minimální výši základního kapitálu 200 000 Kč, kde minimální výše vkladu v případě každého ze společníků, je stanovena na 20 000 Kč a výše každého vkladu musí být dělitelná 1 000. Výše vkladů společníků pak ovlivňují jejich možnosti ovlivňování rozhodování ve společnosti.

Po zápisu firmy do obchodního rejstříku je pak základní kapitál firmě volně k dispozici. Proto, aby firma mohla se svými prostředky disponovat, je také zapotřebí založení bankovního účtu. Při vyplňování formuláře o založení společnosti je samozřejmě nutné specifikovat předmět podnikání. Je také určen jednatel, případně jednatelé firmy, kteří firmu řídí a zastupuje ji navenek. Jednatelem může být kdokoliv ze společníků firmy. Počet jednatelů není nijak omezen a v případě, že jich má firma více, určí se způsob, jakým budou za firmu jednotliví jednatelé jednat. To znamená, zda budou jednat samostatně nebo zda bude jejich jednání probíhat společně.

A kdy je tedy společnost založena?

Stane se tak v okamžiku, kdy se všichni její společníci dohodnou na obsahu společenské smlouvy a podepíší ji u notáře. Společnost pak vznikne zápisem do obchodního rejstříku. Návrh na zapsání do obchodního rejstříku musí být podán nejdéle tři měsíce od založení společnosti. Mezi založením a vznikem tedy firma ještě nemá právní subjektivitu.

Hana Hutlová

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP